Yliopistosektorilla on saavutettu neuvottelutulos vuoden 2013 järjestelyerän käytöstä

16.5.2019 15:11

Yliopistoneuvottelukunta on vahvistanut neuvottelutuloksen kokouksessaan 20.6.2012.

Neuvottelutuloksen mukaisesti yleiskorotus (1,2 %) maksetaan 1.1.2013. Järjestelyerä (0,7 %) tulee maksuun 1.10.2013 lukien.

Järjestelyerä käytetään ns. suorituskorotuksen käyttöönottamiseen. Suorituskorotusta voidaan maksaa hyvästä työssä suoriutumisesta kannustamiseen. Suorituskorotuksen määrä on 50 % työntekijän suoritustason ja sitä ylemmän suoritustason välisestä euromäärästä. Yliopistot määrittävät suorituskorotusten saajat siten, että korotukset ovat maksussa lokakuun 2013 palkanmaksun yhteydessä. Jatkossa suorituskorotus on osa yliopistojen palkkausjärjestelmää.

1.1.2013 siirrytään henkilökohtaisen työssä suoriutumisen arvioinnissa kokonaisarviointiin ja molemmissa arviointijärjestelmissä yhdenmukaiseen arviointiasteikkoon (1-9).

Neuvottelutulokseen voi tutustua tarkemmin Jukolan yliopistosektorin sivustolla.

Lisätiedot:

Yliopistoneuvottelukunnan puheenjohtaja Jorma Virkkala,
040 595 3773

Neuvottelupäällikkö Vesa Laine,
050 524 9551