Yt-neuvottelut | JUKO: Jyväskylän suunnitelmat massiivisista yt-neuvotteluista vaikuttavat sen kaikkiin toimintoihin ja elinvoimaan – ”Kaupunki sanoittaa nyt turhan loivasti, mitä tuleman pitää”

18.8.2023 10:25

Seurauksena on väistämättä kaupungin vastuulle kuuluvien palvelujen ja koko Jyväskylän seutukunnan veto- ja elinvoiman heikkeneminen.

– Jyväskylä valmistautuu käymään massiivisia yt-neuvotteluja, eikä vaikutuksilta kaupunkilaisten arkeen ja kaupungin henkilöstöön voida välttyä, huomauttaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn toiminnanjohtaja Mari Keturi.

Neuvottelujärjestö arvioi, että Jyväskylän kaupunki sanoittaa nyt ”turhan loivasti sen, mitä tuleman pitää”.

– Arviomme on jo tässä vaiheessa, että näin mittavat ja mitä ilmeisimmin pysyviksi suunnittellut säästöt johtavat henkilöstön vähentämiseen muutoinkin kuin luonnollisen poistuman kautta.

– Seurauksena on väistämättä kaupungin vastuulle kuuluvien palvelujen ja koko Jyväskylän seutukunnan veto- ja elinvoiman heikkeneminen.

Kaupunki kertoi tiedotteessaan torstaina, että ”henkilöstömenojen karsimisessa hyödynnetään ensisijaisesti luonnollista poistumaa eli eläköitymistä ja muuta henkilöstön vaihtuvuutta”.

Sen mukaan sopeuttaminen voi johtaa enintään 490 henkilön osa-aikaistamiseen, irtisanomiseen tai irtisanomisperusteiseen tehtävien muutokseen. Jyväskylä työllistää vakinaisesti lähes 3 800 ihmistä. Sijaisia ja määräaikaisia työntekijöitä sillä on noin 1 500.

JUKOn Keturi painottaa, että yhteistoimintaneuvotteluihin Jyväskylässä on nyt suhtauduttava vakavasti ja että henkilöstöä edustavien pääluottamusmiesten näkemysten ja ideoiden hyödyntämisen tulee olla olennainen osa ratkaisuja.

– Yt-tilanteissa peräänkuulutetaan aina aitoa neuvottelua, sillä kaikki ideat ja tulokulmat ovat tarpeen. Henkilöstöllä on perustava tieto ja näkemys keinoista, joilla iskuja voidaan välttää tai vähintäänkin lieventää.

Jyväskylän kaupungilla neuvottelujärjestö JUKOn pääluottamusmiehet edustavat yt-neuvotteluissa akavalaisia asiantuntijoita ja esimiehiä.

Edustettuina ovat muun muassa opettajat ja hallinto. JUKO edustaa neuvotteluissa myös infrastruktuurin, ympäristöpalvelujen ja ruokapalvelujen asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskenteleviä sekä kunnallisia eläinlääkäreitä ja esimerkiksi kirjastonhoitajia, museoamanuensseja sekä kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen asiantuntijoita ja esimiehiä.

Jos ensi viikon maanantaina kokoontuva kaupunginhallitus päättää käynnistää yt-neuvottelut, Jyväskylä on ilmoittanut varautuvansa vähintään kuuden viikon neuvotteluihin.

JUKOn kommentit yt-neuvotteluista uutisoivat Yle, Keskisuomalainen ja Demokraatti.

Tausta

Jyväskylä pyrkii tasapainottamaan kaupungin taloutta säätämällä noin 40 miljoonaa euroa vuosina 2024–2026. Vuonna 2024 sopeutustavoite on 21,6 miljoonaa, vuonna 2025 tavoite on 11,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2026 kaupunki tavoitelee vielä 7,7 miljoonan euron lisäsäästöjä.

Jyväskylän kaupunki valmistautuu käynnistämään yhteistoimintamenettelyn | 17.8.2023

JUKOn pääluottamusmiehet Jyväskylässä

  • Opetustoimi OVTES | pääluottamusmies Petri Kääriäinen
  • Muut henkilöstöryhmät KVTES, TS, LS/eläinlääkärien osalta | pääluottamusmies Timo Mattila

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.