Blogi: Sote-uudistus ja sote-sopimusneuvottelut koronan varjossa

9.4.2021 12:36

"Palkkaharmonisointi ei ole pääluottamusmiehen tehtävistä helpoimmasta päästä. Lukuisten eri organisaatioiden palkkojen yhteensovittaminen vaatii paljon pohjatyötä, mutta myös pitkää pinnaa neuvotteluissa", kirjoittaa neuvottelupäällikkö Minna Holm.

Koronapandemiasta huolimatta hallinnon rattaat jauhavat eteenpäin lähes ikuisuuskysymykseltä vaikuttavaa sote-uudistusta.

Aiempia yrityksiä erilaisina soten järjestämismuotoiluina on tehty jo kymmenisen vuotta ja saman ajan hallitus on käsitellyt useita erilaisia ja erinimisiä sote-malleja.

Myös JUKO on ennakoinut sote-uudistusta: olemme täydentäneet organisaatiotamme maakunnan neuvottelukunnalla ja kunnan luottamusmieskoulutuksessa huomioimme "maakuntiin siirtyvien” aseman.

Valmistautumista ovat myös lukuisat lausunnot, kannanotot sekä keskus- ja paikallistason työryhmät. Jukolaiset luottamusmiehet puolestaan toimivat omilla alueillaan sekä asiantuntijoina että valmistelijoina erinäisissä työryhmissä.

Hallituksen esityksessä maakunnat ovat nyt vaihtuneet hyvinvointialueiksi, mutta jukolaisten tekemä maakuntatyö ei ole valunut hukkaan.

Kuntasektorilla pääsopijajärjestöt neuvottelevat parhaillaan uudesta sosiaali- ja terveydenhuollon virka- ja työehtosopimuksesta, sote-sopimuksesta. Jukolaiset liitot asettavat sopimustavoitteita ja selvittävät sopimukseen siirtyvien määrää.

Pääluottamusmieheltä palkkaharmonisointi vaatii pitkää pinnaa

Kevään aikana JUKO on lausunut eduskunnan valiokunnille hallituksen esityksestä voimaanpanolain henkilöstön asemaan liittyvissä kohdissa: uudistuksessa painotamme palkkaharmonisointia ja henkilöstön edustajien asemaa.

Myös jo aiemmin toimintojaan aloittaneet laajat sote-kuntayhtymät vaativat jatkuvaa kehittämistä ja toimintojen sovittamista yhteen.

Palkkaharmonisointi eli samaa työtä tekevien palkkaerojen poistaminen on jäänyt sote-lakiluonnoksessa mielestämme liian vähälle huomiolle. Jos harmonisointia ei noteerata, korjausliike voi tuoda maakunnille taannehtivasti kalliin lisälaskun - eikä se ole kenenkään etu.

Palkkaharmonisointi ei ole pääluottamusmiehen tehtävistä helpoimmasta päästä. Lukuisten eri organisaatioiden palkkojen yhteensovittaminen vaatii paljon pohjatyötä, mutta myös pitkää pinnaa neuvotteluissa.

Myös raha muodostaa usein ongelman. Tehtäväkohtaisten palkkojen harmonisoiminen korkeimpaan palkkatasoon edellyttää taloudellista vakautta.

Hallituksen sote-esityksessä JUKO onkin ottanut kantaa erityisesti valtion rahoituksen merkitykseen palkkaharmonisoinnin toteuttamiseksi kohtuullisessa ajassa. Lausunnossa painotamme, että valtion on turvattava riittävä rahoitus tuleville sote-maakunnille jo käynnistämisvaiheessa, jotta ne pystyvät huolehtimaan palkkaharmonisoinnista lain edellyttämällä tavalla.

Talentia-lehti | Päijät-Hämeen kuntayhtymä maksoi yli miljoonan euron palkkarästit | 6. huhtikuuta 2020

Sote-esityksen kohtalo ratkennee tänä keväänä. Sen jälkeen voimme jatkaa jukolaista edunvalvontaa katse joko uusissa hyvinvointialueissa tai nykyisten sote-organisaatioiden kehittämisessä.

Minna Holm

Kirjoittaja on JUKOn Avainta-alojen neuvottelupäällikkö

Minna Holm

Neuvottelupäällikkö
044 335 0636

Henkilöesittely mood

Päätehtävät

  • AVAINTES ja Työterveyslaitoksen työehtosopimus, sopimus- ja neuvottelutoiminta
  • Luottamusmiesten koulutus
  • Sote-asiat
  • Hyvinvointialueiden neuvottelukunnan sihteeri ja esittelijä