Blogi: Työtuomioistuin linjasi yliopistojen määräaikaisuuksista – Taideyliopisto toimi ratkaisun jälkeen esimerkillisesti

10.2.2021 10:52

"Suurin palkansaaja- ja työnantajaliittojen neuvottelujen sarka on määräaikaisuuksiin liittyvät erimielisyydet", tietää JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkö Katja Aho.

Työtuomioistuin (TT) ratkaisi joulukuussa kaksi tapausta, joissa molemmissa Taideyliopistossa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä Professoriliiton jäsen vaati työsuhteen vahvistamista toistaiseksi voimassa olevaksi.

Tuomioissaan työtuomioistuin hyväksyi JUKOn ja Professoriliiton vaatimukset ja totesi, että työnantajan aloitteesta työsopimukset oli tehty määräaikaisiksi ilman perusteltua syytä, ja siksi niitä on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina.

Työtuomioistuin totesi, että tietyn alan vakiintuneella käytännöllä ei voi syrjäyttää lain pakottavia säännöksiä. Sen sijaan on tapauskohtaisesti erikseen arvioitava, täyttyykö asiassa työsopimuksen määräaikaisuudelle lain säätämä edellytys. Myös alan luonne ja yliopistoissa tehtävän työn erityispiirteet on huomioitava tulkittaessa määräaikaista työtä koskevaa säännöstöä.

Työnantajan on siis kyettävä perustelemaan kussakin tapauksessa, miksi juuri kyseisessä tehtävässä alan erityispiirteisiin liittyvän tavoitteen saavuttaminen edellyttää sopimuksen määräaikaisuutta. Arviota tehtäessä on huomioitava, että yliopistossa työn erityispiirteisiin kuuluu perusoikeutena turvattu tutkimuksen, taiteen ja opetuksen vapaus – mikä osaltaan puoltaa toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita.

Tuomiossaan työtuomioistuin totesikin, että yliopisto ei ollut esittänyt riittävää selvitystä siitä, miksi taidealan opetustehtävän erityispiirteisiin liittyvät, sinänsä oikeutetut tavoitteet olisivat olleet saavutettavissa vain niin, että tieteellisin ansioin tehtävään valittu professori työskentelee määräaikaisessa työsuhteessa.

Työtuomioistuimen mukaan on selvää, että opetussuunnitelmia ja kurssien sisältöjä on tarpeen muuttaa aika ajoin. Se ei kuitenkaan voi tehdä professorin lakisääteisistä tehtävistä tilapäisiä. Myöskään muutokset yliopiston strategisissa linjauksissa ja painopisteissä eivät työtuomioistuimen mukaan voi muuttaa professorin laissa määriteltyjä tehtäviä.

Määräaikaisuuksista paljon erimielisyyttä

Ratkaisussaan työtuomioistuin tarkasteli työsopimuslain ja yliopistolain säännöksiä, EU-oikeudesta tulevia vaatimuksia sekä oikeuskirjallisuutta.

Työsuhteen määräaikaisuus on yliopistoissakin suppeasti sovellettava poikkeus, ja sen edellytykset on arvioitava jokaisessa tapauksessa erikseen. Määräaikaisen työsopimuksen solmimisen edellytyksiä koskevat säännökset ovat työntekijän suojaksi säädettyä pakottavaa oikeutta, siksi määräaikaisuuksien käytön laillisuus on ratkaistava työlainsäädännön periaatteiden mukaisesti tapauskohtaisesti.

Suurin palkansaaja- ja työnantajaliittojen neuvottelujen sarka on määräaikaisuuksiin liittyvät erimielisyydet.

Työtuomioistuimen ratkaisuihin ei voi hakea muutosta, vaan ne ovat lopullisia ja pantavissa täytäntöön heti. Niillä on ohjaava vaikutus ja sen vuoksi yksimieliset ratkaisut ovat merkittäviä koko yliopistomaailmalle.

Taideyliopisto on reagoinut tuomioihin asiaan kuuluvalla tavalla ja vakinaistanut professorit tehtäviinsä. Työtuomioistuimen päätöksen myötä Taideyliopisto käy läpi kaikki akateemisen henkilöstön määräaikaiset työsopimukset, joita on noin 150. Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén on myös todennut, että työtuomioistuimen päätös luo reunaehdot, joiden puitteissa määräaikaisuudet käydään läpi.

Katja Aho

Kirjoittaja on JUKOn yliopistosektorin neuvottelupäällikkö

Lisää aiheesta

Työtuomioistuin aloittaa Taideyliopiston määräaikaisuuksien käsittelyn perjantaina | 12.11.2020

Työsopimuslaki koskee myös yliopistoja | 19.10.2020

Katja Aho

Neuvottelupäällikkö
050 592 1646

Henkilöesittely mood

Päätehtävät

  • Yliopistosektorin sopimus- ja neuvottelutoiminta
  • Lakimiestehtävät yliopiston sopimusalalla
  • Luottamusmiesten koulutus
  • Yliopistoneuvottelukunnan sihteeri ja esittelijä
  • Työtuomioistuin, varajäsen