Blogi: Työntäyteinen syksy uudessa normaalissa

8.9.2020 11:36

"Työneuvoston lausunto ei antanut selkeää ratkaisua järjestöjä askarruttaneisiin ja kirkon sopijaosapuolten välillä erimielisyyttä aiheuttaneisiin kysymyksiin. Niinpä työaika-asioiden parissa jatketaan työaikaryhmässä", JUKOn kirkon sektorin neuvottelupäällikkö Anne Kaitainen kuvaa syksyn työmaataan. Lue myös, miten kissat liittyvät etätyöhön.

Kirkon virka- ja työehtosopimusneuvottelut saatiin pakettiin kesäkuun alussa ja sopijaosapuolten hallinnot hyväksyivät neuvottelutuloksen juhannukseen mennessä. Alkusyksystä 2019 aloitettu tavoitevalmistelu mukaan lukien neuvottelukierros oli pitkä ja muutoinkin mieleen jäävä.

Maaliskuusta alkaen neuvottelut käytiin kokonaan etäyhteyksin, ja lisäksi vierailimme virtuaali-Bulevardilla kirkon sopijaosapuolten pyydettyä yhteistuumin valtakunnansovittelijan apua. Työtaistelu-uhkaa ei kirkon sektorilla kuitenkaan missään vaiheessa ollut, koska sovittelu perustui vapaaehtoisuuteen.

Lisämausteen neuvottelukierrokselle toi uusi työaikalaki ja neuvottelujen aikana Akavan Työneuvostolle toimittama lausuntopyyntö työaikalain soveltamisesta kirkon hengelliseen työhön.

Valitettavasti Työneuvoston lausunto ei antanut valmista ja selkeää ratkaisua kaikkiin järjestöjä askarruttaneisiin ja sopijaosapuolten välillä erimielisyyttä aiheuttaneisiin kysymyksiin. Niinpä työaika-asioiden parissa jatketaan työaikaryhmässä, jonka tehtävä seurata työaikalain soveltamista seurakunnissa. Lisäksi pääryhmä selvittää mahdollisuuksia vakinaistaa moduulityöaikakokeilu.

Syksyllä starttaa myös sopijaosapuolten yhteinen palkkausryhmä, jonka tarkoituksena on selvittää ja arvioida tehtäväkohtaisen ja henkilökohtaisen palkanosan toimivuutta ja kehittämistarpeita yleisessä palkkausjärjestelmässä.

Työryhmän tehtävälistalla on laatia ohjeet palkkojen yhteensovittamiseen seurakuntaliitoksissa ja muissa seurakuntien rakennemuutostilanteissa. Ylimmän johdon palkkausjärjestelmäkokeilun vakinaistamisen mahdollisuuksien kartoittaminen on sovittu pääryhmän tehtäväksi.

Monille tutuksi tullut Kirkon työelämän kehittämisohjelma Kirteko on päättynyt, mutta työ tuottavuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi jatkuu.

Kirkon sopijaosapuolten työelämäryhmän tehtävä on tukea ja vauhdittaa työn tuottavuutta ja työhyvinvointia edistäviä toimia ja vahvistaa työn murroksessa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria. Työryhmä hyödyntää muun muassa kansallisen työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman tavoitteita.

Itseäni työllistävät tänäkin syksynä kuntapuolen sopijaosapuolten työelämänkehittämisryhmä Tekry ja Työturvallisuuskeskuksen hankeryhmät. Kunta-alan työelämän kehittämisohjelman Kuntekon toinen kausi jatkuu vielä vuoden loppuun, ja samalla viritellään uusia vastaavan tyyppisiä kehittämishankkeita.

Syksyyn kuuluu myös luottamusmieskursseja webinaareina ja hallintojen kokouksia. Neuvottelukevään aikana rästiin jääneitä, pakon edessä vähemmän kiireelliseksi arvioituja tehtäviä on valitettavasti edelleen odottamassa tehtävälistalla. Niiden loppuunsaattamista pyrin kirimään kaikin tavoin.

Etätyöassistentti lämpenevän läppärin läheisyydessä

Koronatilanteen takia JUKOn henkilöstön jatkaa ainakin lokakuun loppuun pääsääntöisesti etätyössä. Teamsit, zoomit ja skypet hoituvat jo vanhalla rutiinilla ja 20 työmarkkinatyövuoteni aikana syntyneet verkostot toimivat myös ilman nokakkain tapaamista.

Osasyy etätyöinnokkuuteeni on varmasti myös sillä, että työmatka Vuosaaresta Itä-Pasilaan kestää julkisilla noin 50 minuuttia suuntaansa, eikä metrossa, bussissa tai ratikassa pysty ruuhka-aikaan juuri turvavälejä pitämään.

Etätyöassistentteja riittää, sillä taloutemme kissaluku nousi kesän aikana kahdesta viiteen. Uudet tulokkaat vasta harjoittelevat Teams-kokousten aikana lämpenevän läppärin läheisyydessä nukkumista, mutta tuskin siinä kauan menee, kun se on niillekin uusi normaali.


Anne Mikkola

Neuvottelupäällikkö
040 837 2731

Henkilöesittely mood

Päätehtävät

  • Kirkon sektorin sopimus- ja neuvottelutoiminta
  • Luottamusmiesten koulutus
  • Kirkon neuvottelukunnan sihteeri ja esittelijä
  • Työelämän kehittämisasiat