Sopimusjärjestelmä | Akava, JUKO ja YTN: Työriitojen ratkaisua on nopeutettava – sovittelujärjestelmän uudistaminen välttämätöntä seuraavalla hallituskaudella

27.4.2023 09:34

Järjestöt perustelevat vaatimusta nykymallin toimimattomuudella. "Lopulta tässä on kyse yli parin miljoonan palkansaajan työnteon ehdoista ja yritysten sekä koko työmarkkinoiden toiminnan vakaudesta", korostaa JUKOn hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto. 

Akava, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN haluavat työriitojen ratkaisujen nopeuttamiseksi uudistaa seuraavassa hallitusohjelmassa sovittelujärjestelmän. Järjestöt perustelevat vaatimusta nykymallin toimimattomuudella.

– Nykymallissa valtakunnansovittelija pitää kiinni päänavaajan mukaisesta samantasoisesta kustannusraamista kaikille sopimusaloille. Tämä ei vastaa työmarkkinoiden nykyistä neuvottelurakennetta ja -järjestelmää eikä edistä alakohtaisia ratkaisuja, huomauttaa JUKOn hallituksen puheenjohtaja Katarina Murto (OAJ).

Hän painottaa, että järjestelmä pikemminkin jäykistää palkanmuodostusta kuin edistää sitä.

– Virka- ja työehtosopimusten sisällön laajempi kehittäminen on tässä järjestelmässä vaikeaa, mikä puolestaan lisää painetta erilaisiin työrauhahäiriöihin.

Järjestöt esittävät sovittelujärjestelmän uudistamista, sovittelumenettelyn täsmentämistä ja sovittelijalle lisää resursseja. Sovittelijan toimiston yhteyteen tarvitaan järjestöjen mielestä myös puolueeton yksikkö talous-, palkka- ja ansiokehityslaskentaa varten.

Sovittelujärjestelmän toimivuus on olennainen osa työmarkkina- ja sopimustoimintaa. Sovittelun tarkoituksena on edistää toimivia neuvottelusuhteita, työmarkkinoiden vakautta, työrauhaa ja nopeaa työriitojen ratkaisemista.

– Lopulta tässä on kyse yli parin miljoonan palkansaajan työnteon ehdoista ja yritysten sekä koko työmarkkinoiden toiminnan vakaudesta, korostaa Murto.

Sovittelujärjestelmän uudistaminen hallitusohjelmaan

  • Sovittelutoiminnan resursseja ja päätoimisten sovittelijoiden määrää lisätään toimivan ja tehokkaan sovittelujärjestelmän varmistamiseksi.
  • Sovittelutoimiston yhteyteen perustetaan puolueeton talousyksikkö, jonka tehtävänä on tuottaa talous-, palkka- ja ansiokehityslaskentaa pohjustamaan yhteistä kuvaa taloudesta eri sektoreilla ja toimialoilla.
  • Työriitalaki uudistetaan niin, että sovittelumenettelyn liittyvää prosessia ja aikatauluja täsmennetään edistämään joutuisaa sovittelua ja neuvotteluratkaisuun pääsemistä.
  • Akavan, JUKOn ja YTN:n mediatiedote 8.5.2023
  • Sovittelujärjestelmän uudistaminen | Akava 18.2.2021

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.

Lue lisää