Akava kiirehtii yhdenvertaisuuslain uudistamista

20.1.2021 08:45

Akava vaatii, että kolmikantaiset neuvottelut hallitusohjelmaan kirjatusta yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksesta on aloitettava ripeästi. Järjestö nostaa esiin joukon ehdotuksia yhdenvertaisuuden edistämiseksi työelämässä.

– Syrjintä työelämässä on vakava ja valitettavan yleinen ilmiö. Sitä on monissa tapauksissa vaikea osoittaa ja selvittää. Prosessit ovat liian hitaita ja raskaita. Pelko leimautumisesta estää usein asian selvittämisen ja eteenpäin viemisen. Yksilön oikeussuojaa pitää parantaa yhdenvertaisuuslain osittaisuudistuksessa, työmarkkinajohtaja Katarina Murto huomauttaa.

Monilla vähemmistöihin kuuluvilla on vaikeuksia päästä työelämään, löytää osaamistaan vastaavaa työtä tai saada riittävää tukea työllistymiselleen.

– Työelämässä tarvitaan lisää tietoa lain velvoitteista, mutta myös voimakasta asennemuutosta syrjinnän kitkemiseksi. Syrjintää on erityisesti työnhaun yhteydessä, sanoo työmarkkinajohtaja Katarina Murto.

Akava katsoo, että yhdenvertaisuuslain arviointihankkeen tuottamat ehdotukset ovat hyvä pohja lain uudistamiselle.

Akavan ehdotukset yhdenvertaisuuslain osittaisuudistukseen | 19.1.2021