Akava ja liitot vaativat maalittamisen pikaista kriminalisointia

15.4.2021 07:13

Joka viides Akavan kyselyyn vastanneesta on kokenut maalittamista. Tässä maalittamista arvioivat JUKO-liittojen puheenjohtajat Suomen poliisijärjestöjen liitosta, Lakimiesliitosta, ammattijärjestö Talentiasta ja Tieteentekijöistä.

Akava esittää hallitukselle maalittamisen pikaista kriminalisointia.

Suomessa on toteutettava rikoslain muutos, jolla kootaan rikoslain maalittamiseen liittyvät teonkuvaukset yhteen ja tehdään maalittamisen kriminalisointia koskeva säännös. Lisäksi viranomaistoiminta on turvattava erikseen. Työturvallisuuden ja työsuojelun turvaaminen edellyttää myös selkeitä toimenpiteitä.

Joka viides Akavan kyselyyn vastanneesta akavalaisesta kertoo kokeneensa maalittamista kuluneen viiden vuoden aikana. Tieto käy ilmi Akava Worksin maaliskuussa toteuttamasta kyselystä, johon vastasi yli 7 300 eri alojen ammattilaista 14 liitosta. Vastauksia kertyi kaikilta JUKOn sopimusalueilta: valtiolta, kunnasta, kirkosta ja yliopistosta.

Näin Akavan ja JUKOn liitot arvoivat maalittamisen kriminalisointia

– Olemme jo usean vuoden ajan nähneet, että maalittaminen on työelämässä yhä yleisempää ja se kuormittaa huolestuttavasti jäseniämme. Erityisen vakavana ongelmana pidämme viranomaisen toiminnan estämistä, sanoo Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne.

– Lakimiehet ovat hyvin laajasti sitä mieltä, että lakimuutos on välttämätön toteuttaa, sanoo Suomen lakimiesliiton toiminnanjohtaja ja JUKOn varapuheenjohtaja Jore Tilander.

– Sosiaalialan tehtävä on auttaa kansalaisia ja heikoimmassa asemassa olevia. Tällä hetkellä maalittaminen on kasvava ongelma ja työntekijöiden oikeudet tehdä työtään ilman pelkoa on turvattava. Maalittaminen ei saa uhata tärkeän tehtävän toteuttamista, sanoo Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

– Maalittamisen uhka saattaa vaikuttaa tieteentekemiseen. Se voi pahimmillaan vaikuttaa tutkimusaiheiden valintaan ja estää tutkimuksen tekemistä. Tämä ilmiö on saatava hallintaan kriminalisoinnin avulla, kertoo Tieteentekijöiden toiminnanjohtaja Johanna Moisio.

Maalittamisella tarkoitetaan järjestelmällistä toimintaa, jolla pyritään vaientamaan ihmisiä tai vaikuttamaan heidän toimintaansa esimerkiksi uhkailemalla tai levittämällä heidän yksityisluontoisia tietojaan internetissä.

Maalittamisen kriminalisoinnilla eli tekemisellä rangaistavaksi pyritään suojelemaan oikeusvaltion kannalta tärkeitä arvoja: sananvapautta, mielipiteenvapautta ja viranomaisten virkavastuulla tekemän työn toteutumista ilman henkilöön kohdistuvaa häirintää.

– Työhön liittyvä häirintä ja maalittaminen ovat uhka oikeusvaltiolle. Niiden yleistymiseen on puututtava rikoslailla. Maalittamisen kieltävällä kriminalisoinnilla pyritään suojelemaan oikeusvaltioperiaatteen kannalta erityisen tärkeitä arvoja, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Tullivirkamiehet vaativat maalittamiselle nollatoleranssia | 15.4.2021