Akavan erityisasiantuntija Miika Sahamies: Velvoite edistää yhdenvertaisuutta koskee kaikkia työnantajia, suunnitelma laadittava vähintään 30 työntekijän työpaikalle

7.9.2020 11:20

Suomen suurinta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen viikkoa Helsinki Prideä vietetään tällä viikolla. Akavan erityisasiantuntija Miika Sahamies muistuttaa, että laki kieltää seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän, silti harvat uskaltavat ilmoittaa kokemastaan. Toissa vuonna vireille tulleesta 924 syrjintäyhteydenotosta vain kymmenen perusteena oli seksuaalisen suuntautuminen. JUKO-liitot ovat vahvasti mukana edistämässä seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

Yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä säädetään Suomen perustuslaissa, yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa sekä eri elämänalueita koskevassa lainsäädännössä.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän myös seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Tästä huolimatta vain harva uskaltaa ilmoittaa kokemastaan syrjinnästä. Esimerkiksi vuonna 2018 yhdenvertaisuusvaltuutetulle tuli vireille yhteensä 924 uutta syrjintäyhteydenottoa, joista vain kymmenessä oli syrjintäperusteena seksuaalisen suuntautuminen.

Lainsäädäntö asettaa viranomaisille, työnantajille, koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille velvoitteen sekä yhdenvertaisuuden edistämiseen että konkreettisen yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen. Suunnitelman laatimisvelvoite koskee vähintään 30 työntekijän työpaikkoja, mutta yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite kaikkia työnantajia.

Lue Akavan erityisasiantuntijan Miika Sahamiehen koko kirjoitus Työpaikalla saa olla oma itsensä (Akava 7.9.2020)