Akava selvitti: Korona-aikana etätyö on vähentänyt monien kiirettä ja henkistä kuormitusta – poikkeuksen tekevät kuitenkin opettajat, myös hoitotyön ammattilaisten fyysinen kuorma kasvoi poikkeuksellisen paljon

2.11.2020 08:07

Koronapandemian seuraukset ovat jakaneet työelämää. Osalla työn kuormitus on kasvanut merkittävästi, toisilla etätyö on vähentänyt kuormitusta. Osalla tilanne on johtanut lomautuksiin ja työttömyyteen. Selvitykseen voit tutustua tarkemmin jutun lopussa linkin kautta.

Koronapandemian aikana työn kognitiivinen kuormitus on vähentynyt etenkin niillä korkeakoulutetuilla asiantuntijoilla, jotka ovat tehneet aiempaa enemmän etätöitä. Tämä käy ilmi tuoreesta Akavan tutkimusyksikön Akava Worksin selvityksestä. Yli 40 prosenttia kertoo kognitiivisen eli keskeytysten, kiireen ja tiedollisen kuormituksen vähentyneen.

- Etä- ja läsnätyön joustava yhdistely voi tulevaisuudessa lisätä merkittävästi työn tuottavuutta ja hyvinvointia, sanoo tutkija Joonas Miettinen tiedotteessa.

Akava teetti selvityksen yhdessä 32 jäsenliittonsa kanssa. Selvitystä varten kerättiin kyselyaineisto 31. elokuuta–16. syyskuuta. Kyselyyn vastasi 14 400 työssä olevaa akavalaista. Kysymykset koskivat uusia työnteon tapoja, työmäärän muutoksia ja työn kuormittavuutta.

Työn muutoksissa on selvityksen mukaan merkittäviä eroja eri toimialojen välillä. Opetusalalla korostui kognitiivisen kuormituksen kasvu, kun taas sotealalla kasvoi työn fyysinen kuormitus.

Lue koko selvitys | Akava Works | Koronapandemia muutti työn teon tapoja ja työn kuormitusta (2.11.2020)

Akava esittelee Suomen toistaiseksi laajimman koronapandemian vaikutuksia työntekoon selvittäneen kyselyn tänään maanantaina kello 10. Verkkolähetyksen seuraaminen ei edellytä ilmoittautumista. Yleisö voi myös esittää keskusteluikkunan kautta kysymyksiä lähetyksen aikana. Tule kuulolle verkkoon maanantaina 2. marraskuuta. Lähestys kello 10–11 osoitteessa https://www.mediaserver.fi/live/akavaworks.

Tulokset käy läpi tutkimushankkeen vetäjä, Akava Worksin tutkija Joonas Miettinen. Kommenttipuheenvuorot käyttävät Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja ja JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen, Tekniikan akateemiset TEKin puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie ja Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen.