Alustavat tavoitteet pöydällä yliopistojen neuvotteluissa

16.5.2019 15:13

JUKO nosti esiin muun muassa määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvät ongelmat.

In the end of this message, you can find the whole text in Swedish and in English.

Työnantajia edustava Sivistystyönantajat ja palkansaajajärjestöt jatkoivat tänään 1.12. neuvotteluja uudesta työehtosopimuksesta. Kokouksessa käsiteltiin osapuolten alustavia neuvottelutavoitteita työehtosopimuksen tekstien muuttamiseksi.

Palkansaajia neuvotteluissa edustavat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 palkansaajaa.

Työnantaja esitteli alustavia tietoja henkilöstömäärän kehityksestä ja ansiokehityksestä syksyjen 2016 ja 2017 välisenä aikana. Näitä käsitellään yksityiskohtaisemmin seuraavissa kokouksissa.
 
JUKOn edustajat nostivat esille muun muassa määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvät ongelmat ja tarpeen parantaa henkilöstön edustajien asemaa.
 
Joulukuun kahdessa seuraavassa tapaamisessa käsitellään palkkausjärjestelmän uudistamista. Työnantaja tulee tekemään yksityiskohtaisen ehdotuksen asiassa lähiviikkojen aikana. Työaikamääräyksiin, muihin tekstikysymyksiin ja palkankorotusten tasoon keskitytään tammikuussa 2018.

Neuvottelut jatkuvat 14.12.2017.
 
JUKOn neuvottelutiedotusta ja muita uutisia voit seurata myös Facebookissa ja Twitterissä.

Lisätietoja:

  • JUKOn yliopistoneuvottelukunnan varapuheenjohtaja Tarja Niemelä, p. 050 340 2725
  • JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Kojo, p. 0400 419784

 
-----------------

Preliminära mål på bordet vid universitetsförhandlingarna

FOSU lyfte fram bl.a. problemen anknutna till visstidsanställningarna.

Sivistystyönantajat, som representerar arbetsgivarsidan, samt löntagarorganisationerna fortsatte idag förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal. På mötet behandlades parternas preliminära förhandlingsmål för ändringar av texterna i kollektivavtalet.

Löntagarna representeras vid förhandlingarna av förhandlingsorganisationen för de högt utbildade inom den offentliga sektorn FOSU, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL samt Löntagarorganisationen Pardia.

Arbetsgivaren presenterade preliminära uppgifter om utvecklingen av personalstyrkan och inkomsten under perioden hösten 2016 och hösten 2017. Dessa kommer att behandlas mera i detalj under kommande möten.
 
FOSUs representanter lyfte fram bl.a. problemen som är anknutna till visstidsanställningarna och behovet av att förbättra personalrepresentanternas ställning.
 
Under de två kommande mötena i december kommer lönesystemets förnyelse att behandlas.

Arbetsgivaren kommer att göra ett detaljerat förslag i frågan inom de närmaste veckorna.

Det blir fokus på arbetstidsreglerna, andra textfrågor samt lönenivåerna i januari 2018.

Förhandlingarna fortsätter 14.12.2017.
 
Tilläggsinformation:

  • FOSUs viceordförande för universitetsförhandlingsgruppen Tarja Niemelä, p. 050 340 2725
  • FOSUs förhandlingschef Markku Kojo, p. 0400 419784.

---------

University sector negotiates on a new collective agreement on salary and working conditions

The negotiations on a new collective agreement on salaries and working conditions in universities have been launched.

Akava's collective bargaining mandate is held by Negotiation Organisation for Public Sector Professionals JUKO. In the university sector negotiations, employees are represented by the JUKO, Trade Union for the Public and Welfare Sectors (JHL) and Federation of Salaried Employees (Pardia). JUKO represents more than 18,000 employees in the university sector.
The Association of Finnish Independent Education Employers (AFIEE) represents the Universities.

The first discussions revolved around the employers’ and employees’ targets concerning salaries and the text of the agreement in general terms. The parties have also discussed the financial situation of universities, general economic trends, latest forecasts and negotiations of other sectors.
 
The currently valid collective agreement for universities will expire on 31 January 2018. The parties have agreed on a schedule for future negotiations. The discussions will continue throughout December and January.

You can follow JUKO’s information concerning the negotiations and other news on Facebook and Twitter.
 
For further information, please contact:

  • Negotiation Manager Markku Kojo, JUKO, tel. +358 400 419784.