Avainta-aloilla pöydässä työaika ja luottamusmiesten asema

30.3.2020 12:24

"Jos kuntasektorin sopimusneuvottelut jumiutuisivat määrittelemättömäksi ajaksi, Avainta-työehtosopimuksen osalta varaudutaan neuvottelemaan joka tapauksessa", JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm.

Avaintes-neuvottelut jatkuivat maanantaina 30. maaliskuuta.

- Avaintes-neuvottelut käynnistyivät keskustelulla yleisestä neuvottelutilanteesta. Osapuolet totesivat yhteisesti, että jos kuntasektorin sopimusneuvottelut jumiutuisivat määrittelemättömäksi ajaksi, Avainta-työehtosopimuksen osalta varaudutaan neuvottelemaan joka tapauksessa, JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm kertoo.

Tapaamisessa käsiteltiin työaikalainsäädännön työehtosopimuksen työaikalukuun tuomia, jo pitkään valmistelussa olleita teknisiä muutoksia.

Varallaoloon liittyviin kysymyksiin neuvottelijat palaavat tarkemmin myöhemmin. Neuvottelussa tarkennettiin myös vuosilomaan liittyviä uusia momentteja.

- Työkyvyttömyyden aiheuttamat poikkeukset on hyväksytty jo aiemmin.

Keskustelua käytiin myös henkilöstön edustajien asemasta, ajankäytöstä ja oikeudesta saada tietoa.

Palkansaajajärjestöt korostavat edelleen, että paikallisen sopimisen onnistuminen edellyttää parannuksia työehtosopimuksen nykyisiin kirjauksiin ja selkeytystä ajankäytön tarkoittamiin luottamusmiestehtäviin.

Neuvottelut jatkuvat tiistaina 31. maaliskuuta.

JUKOa Avainta-alojen neuvotteluissa edustaa neuvottelupäällikkö Minna Holm. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Tekniikka ja Terveys KTN (ml. Insinööriliitto) toimivat Avaintes-neuvotteluissa itsenäisinä allekirjoittajajärjestöinä. OAJ:n neuvottelija on Kristiina Johansson ja KTN:n Tomas Wass.

JUKO neuvottelee

JUKO edustaa työehtosopimuksillaan noin 200 000:ta korkeakoulutettua. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla. Sovimme työehtosopimukset myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kaikki JUKOn virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta, jonka jälkeen siirrytään sopimuksettomaan tilaan. Sopimuksettomana aikana voimassa ovat vanhat työehdot. Toistaiseksi neuvottelutulos on saavuttettu Kansallisgallerialle ja perjantaina JUKOn hallitus hyväksyi yliopistojen uuden työehtosopimuksen.

Kerromme neuvottelujen etenemisestä neuvottelutiedotteessa. Seuraa myös www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.

Lue edellinen Avainta-neuvottelutiedote

Avainta-alojen neuvottelut jatkuivat keskiviikkona