AVAINTA | Optiovuoden palkankorotuksista neuvottelutulos

21.11.2023 13:22

Sopimuksen sisällöstä kerromme, kun kaikki neuvotteluosapuolet ovat hyväksyneet sen.

Avainta-alojen kolmannen eli optiovuoden palkankorotuksista syntyi neuvottelutulos maanantaina illalla.

Seuraavaksi tuloksen käsittelevät järjestöjen hallinnot. Sopimuksen sisällöstä kerromme, kun kaikkien neuvotteluosapuolten hallinot ovat hyväksyneet sen. JUKOn kunnan neuvottelukunta käsittelee tulosta 7. joulukuuta.

Neuvottelut optiovuoden palkankorotuksista alkoivat 7. marraskuuta. Sopimuskauden 1.5.2022–30.4.2025 viime ja tämän vuoden palkantarkistukset on toteutettu sovitusti.

Avaintes koskee noin 40 000:ta palkansaajaa. JUKO-liitoissa Avaintesin piirissä olevat jäsenet työskentelevät muun muassa hallinto- ja toimistotehtävissä, sosiaali- ja terveydenhuollossa tai ict-aloilla.

JUKO Uutiset | Avainta | Optiovuosi neuvottelut käynnistyivät tiistaina 7. marraskuuta

Avainta-faktat

  • Sopimus | AVAINTES
  • Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Minna Holm (JUKO) ja neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen (Terveydenhoitajaliitto)
  • Pääsopijat | JUKO, JUKOn jäsenliitot Opetusalan ammattijärjestö OAJ sekä Tekniikka ja Terveys KTN itsenäisinä allekirjoittajajärjestöinä, Ammattiliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Avaintyönantajat AVAINTA
  • https://www.juko.fi/avainta/

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.