Avainta | Optiovuosi neuvottelut käynnistyivät tiistaina 7. marraskuuta

9.11.2023 11:00

Sopimuskauden kahden ensimmäisen vuoden palkantarkistukset ovat toteutuneet sovitusti, nyt neuvotellaan kolmannen eli optiovuoden palkankorotuksista. Neuvotteluissa tarkastellaan myös Avainta ry:n lakkauttamisen vaikutuksia sopimuskokonaisuuteen.

AVAINTESin nykyinen sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuskauden kahden ensimmäisen vuoden palkantarkistukset ovat toteutuneet sovitusti ja nyt neuvottelemme kolmannen eli optiovuoden palkankorotuksista.

JUKO, OAJ, KTN, JHL, Jyty ja Avaintyönantajat AVAINTA neuvottelevat korotuksista 15. maaliskuuta 2024 mennessä. Jos palkantarkistuksista ei päästä yksimielisyyteen, sopimus voidaan irtisanoa päättymään 1. toukokuuta 2024 lukien.

Avainta ry:n lakkauttaminen

Avaintan hallitukselle on myönnetty 27. lokakuuta mandaatti aloittaa toimet yhdistyksen lakkauttamiseksi, joten neuvotteluissa tarkastelemme myös Avainta ry:n lakkauttamisen vaikutuksia sopimuskokonaisuuteen.

Avaintan hallitus suosittelee jäsenyrityksilleen liittymistä KT:n yritysjaostoon. Myös JUKO pitää tätä suositeltavana vaihtoehtona.

JUKO ja muut allekirjoittajajärjestöt käyvät parhaillaan tiivistä vuoropuhelua Avaintan kanssa.

- Suunnittelemme myös yhdessä jatkotoimenpiteitä niin, että huolimatta tulevista muutoksista jäsentemme asema säilyy mahdollisimman turvattuna, JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm kertoo.