Avainta | Avainta-alojen palkankorotukset vuodelle 2023

5.4.2023 16:09

Neuvotteluosapuolet ovat sopineet AVAINTESin mukaisesta 1. kesäkuuta voimaantulevasta kehittämiserästä ja perälautakirjauksesta. Tarkista korotukset täältä.

Keskitetty kehittämiserä nostaa 1. kesäkuuta yleiskorotuksena peruspalkkoja ja niihin rinnastettavia peruspalkkoja 0,7 prosenttia. Lisäksi palkkoja nostaa jo aiemmin sovittu 1,5 prosentin yleiskorotus. Kesäkuun alussa jaetaan myös 0,4 prosentin paikallinen erä.

Verrokkialojen heijastusvaikutuksena sovittu 500 euron kertapalkkio on maksettava elokuun loppuun mennessä.

– Kertapalkkio maksetaan työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut tänä vuonna viimeistään 2. toukokuuta ja on voimassa 31. toukokuuta. Osa-aikaiselle työntekijälle kertapalkkio maksetaan 31. toukokuuta voimassa olevalla osa-aikatyön prosentilla, JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm kertoo.

Joulukuun alussa peruspalkkoja ja niihin rinnastettavia kuukausipalkkoja nostaa 0,7 prosentin yleiskorotus.

Avaintan viime kesäkuisessa työehtosopimuksessa (AVAINTES) vuoden 2023 palkankorotukset kytkettiin teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden työehtosopimusten palkankorotusten tasoon.

AVAINTESistä neuvottelevat JUKO, jäsenliittomme Opetusalan ammattijärjestö OAJ sekä Tekniikka ja Terveys KTN itsenäisinä allekirjoittajajärjestöinä, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty) ja Avaintyönantajat AVAINTA.

Avainta faktat

Sopimus | AVAINTES 1.5.2022–30.4.2025

Pääsopijat | JUKO, JUKOn jäsenliitot Opetusalan ammattijärjestö OAJ sekä Tekniikka ja Terveys KTN itsenäisinä allekirjoittajajärjestöinä, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty) ja Avaintyönantajat AVAINTA

Neuvottelija | JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm

AVAINTESin asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä työskentelee noin 4 000 JUKOn jäsenliittoihin kuuluvaa akavalaista palkansaajaa.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.