Avainta-pöydässä puhuttiin luottamusmiehen oikeudesta tietoon

16.3.2020 15:58

Luottamusmiehen tiedonsaantioikeuksien parantamisen yhteydessä käsiteltiin tietosuojalain asettamia rajoitteita. ”Palkansaajien edustajien mielestä rajoitteita oli vähemmän ja työnantajan mielestä enemmän”, JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm.

Avaintes-neuvottelut jatkuivat maanantaina 16. maaliskuuta.

- Neuvottelut alkoivat keskustelulla koronaviruksen aiheuttamista toimenpiteistä työpaikoilla ja neuvottelupöydässä. Neuvottelut on nyt mahdollista käydä myös etänä, JUKOn neuvottelupäällikkö Minna Holm kertoo.

Palkkatilastoista puhuttaessa palkansaajien edustajat kiinnittivät huomioita muun muassa eroon luottamusmieskorvauksen ja työsuojeluvaltuutetun korvausmäärissä.

- Erityisesti huolestuttaa korvausten saajien alhainen lukumäärä suhteessa jäsenyritysten määrään. Kävimme läpi myös henkilöstön edustajien asemaa, kuten luottamusmiesten ajankäyttöä.

Luottamusmiehen tiedonsaantioikeuksien parantamisen yhteydessä käsiteltiin tietosuojalain asettamia rajoitteita.

- Palkansaajien edustajien mielestä rajoitteita oli vähemmän ja työnantajan mielestä enemmän. Jatkamme asian käsittelyä, Holm kertoo.

Neuvottelut jatkuvat 18. maaliskuuta.

JUKOa Avainta-alojen neuvotteluissa edustaa neuvottelupäällikkö Minna Holm. Opetusalan ammattijärjestö OAJ ja Tekniikka ja Terveys KTN (ml. Insinööriliitto) toimivat Avaintes-neuvotteluissa itsenäisinä allekirjoittajajärjestöinä. OAJ:n neuvottelija on Kristiina Johansson ja KTN:n Tomas Wass.

JUKO neuvottelee

Akavalainen JUKO edustaa neuvotteluissa sinua ja ammattiliittoasi ja neuvottelee työpaikallasi käytössä olevat työehtosopimukset.

JUKO edustaa työehtosopimuksillaan noin 200 000:ta korkeakoulutettua. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla. Sovimme työehtosopimukset myös Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kaikki JUKOn virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta.

Kerromme neuvottelujen etenemisestä neuvottelutiedotteella. Seuraa lisäksi www.juko.fi, JUKO-Facebookia ja Twitteriä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2020 #sopien2020.

Lue edellinen Avainta-neuvottelutiedote

Avaintes-pöydässä keskusteltiin maanantaina matka-ajasta ja koulutuksesta