Ay-jäsenmaksut | Akava ja sen jäsenliitot vaativat säilyttämään ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden

5.6.2023 14:13

Akava-yhteisön kannanotto on toimitettu hallitusneuvottelijoille maanantaina 5. kesäkuuta.

Korkeakoulutettujen keskusjärjestö Akava on julkaissut kaikkien 36 jäsenliittojensa allekirjoittaman kannanoton ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden säilyttämiseksi.

Parhaillaan Helsingissä Säätytalolla käytäviin hallitusneuvotteluihin ja neuvottelijoille osoitetussa viestissä vaaditaan ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden säilyttämistä nykyisellään.

Akava korostaa, että ay-jäsenmaksu on tulonhankkimiskulu ja sen verovähennysoikeuden poistaminen kiristäisi työn verotusta.

”Ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeus työntekijän verotuksessa on olennainen osa yhdenvertaista työmarkkinajärjestelmää ja sopimusyhteiskuntaa.”

Akava liittoineen ottaa kantaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa - Akava | Akava 5.6.2023

Lue myös JUKO-blogi | Ammattiliiton jäsenmaksu on tulonhankkimismeno | 31.5.2023

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.
  • Julkisalan asiantuntija ja esimies: täältä löydät akavalaisen/jukolaisen liittosi!