Blogi | Työntäyteinen vuosi tuotti paljon hyvää, mutta päättyi pettymykseen

18.12.2023 09:22

”Kaiken kaikkiaan voimme olla tyytyväisiä neuvotellen saavuttamiimme JUKO-liittojen jäsenten palkkausta ja virka- ja työsuhteiden ehtoja vahvistaviin sopimusmääräyksiin", summaa JUKOn toiminnanjohtaja Mari Keturi.

Pian päättyvä työmarkkinavuosi on ollut vaiherikas JUKOn sektoreilla.

Alkuvuoden optioneuvottelut muuttuivat täydeksi neuvottelukierrokseksi valtiolla, kirkossa ja yliopistoissa. Kunnissa ja hyvinvointialoilla puolestaan neuvoteltiin niin sanottujen verrokkialojen vaikutuksesta palkankorotuksiin.

Marraskuussa pystyimme kuromaan kiinni kirkon sektorin palkkojen jälkeenjääneisyyttä hienolla neuvottelutuloksella. Avainta-alojen optioneuvottelut ensi vuoden palkoista saimme neuvoteltua etupainotteisesti.

Kaiken kaikkiaan voimme olla tyytyväisiä neuvottelemalla saavuttamiimme JUKO-liittojen jäsenten palkkoja ja virka- ja työsuhteiden ehtoja vahvistaviin sopimusmääräyksiin.

Tänä vuonna olemme keskittyneet myös kehittämään JUKOn toimintaa ja jalkautimme strategiaamme. Työn tulokset näkyvät muun muassa ensi vuoden luottamusmieskoulutuksissa.

Neuvottelukierrokselle valmistautuminen on pitkäjänteistä työtä, ja olemme jo ryhtyneet valmistelemaan seuraavaa kierrosta 2024–2025.

Kesän alussa palkansaajat saivat kylmää kyytiä hallituksen julkistettua ohjelmansa."

Yhdessä jäsenjärjestöjemme ja Akavan kanssa pyrimme vaikuttamaan hallituksen kaavailemien työmarkkinamuutosten sisältöön, sillä ne vaikuttaisivat kielteisesti myös akavalaisten palkansaajien arkeen.

Hallituksen suunnitelmissa on muun muassa ensimmäisen sairausolopäivän palkkakarenssi, vuorotteluvapaan lakkauttaminen ja esimerkiksi määräaikaisten työntekijöiden turvan heikentäminen, kun vuoden määräaikainen työsopimus ei vaatisi erityistä perustetta.

Koska ydintehtävämme on neuvotella 35:n järjestömme 200 000 jäsenen virka- ja työsuhteiden ehdoista, meille neuvottelujärjestönä on elintärkeää, että julkisalojen palkkakehitystä ei lukita hallituksen nyt kaavailemaan vientivetoiseen palkkamalliin.

Tavoitteemme on, että Suomeen syntyy tasapainoinen, ala- ja sektorikohtaiset tilanteet huomioiva palkkamalli.

Jos hallitusohjelman kirjaus toteutuu, se rajoittaisi valtakunnansovittelijan tai sovittelulautakunnan mahdollisuuksia tarjota yleistä linjaa korkeampia palkankorotuksia.

Hallitusohjelman lisäksi julkista sektoria ovat kurittaneet yt-neuvottelut.”

Lähes kaikilla hyvinvointialueilla ja useissa kunnissa käynnistyivät syksypuolella henkilöstön vähentämiseen tähtäävät tuotannolis-taloudelliset yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluissa leikkauslistalla ovat olleet nyt asiantuntijoiden ja esihenkilöiden työt.

Valtio puolestaan kävi historiallisen suuret yhteistoimintaneuvottelut, kun TE-toimistojen ja ELY-keskusten sekä niihin liittyvien sisäisten palvelujen koko henkilöstö siirtyy kuntiin vuoden 2025 alusta. Samassa yhteydessä neuvoteltiin 500 henkilön sisäisistä siirroista valtiolla. Neuvottelut TE-ELY-siirrosta jatkuvat nyt paikallisesti.

Rahoituksen niukkuutta on valitettavasti luvassa JUKOn sektoreille myös tulevina vuosina. Tämä puolestaan haastaa luottamusmiehiä, kun tuta-perusteisten yt-neuvottelujen määrä lisääntyy.

"Työministeri Arto Satonen kasasi ay-väen yhteen marraskuiseen seminaariin."

Seminaari poiki lausuntokierroksen vientivetoisesta työmarkkinamallista ja sovittelujärjestelmän kehittämistä koskevista hallitusohjelman kirjauksista.

Ministerin toiveesta keskeiset palkansaajien ja työnantajien järjestöt aloittivat marraskuussa keskustelut uudesta työmarkkinallista.

Keskustelu oli avointa ja saimme kartutettua yhteistä ymmärrystä. Siksi pettymys oli suuri, kun keskustelut keskeytyivät 13. joulukuuta. JUKOlla ja monella muulla pöydässä istuneella oli tahtotila edetä neuvottelemalla.

Ennustettavissa on, että seuraavasta neuvottelukierroksesta tulee vaikea ja työmarkkinahäiriöiden määrä kasvaa, jos työmarkkinajärjestöt eivät onnistu löytämään ratkaisua ennen sitä.

Töitä on tehty paljon tänäkin vuonna."

Erityisen isot kiitokset kaikille jukolaisille luottamusmiehille ja jäsenjärjestöillemme tekemästänne arvokkaasta työstä.

Tässä joukkueessa on valtava osaaminen ja halu tehdä työelämästä parempi.

Kiitos liittojemme kaikkien ammattiryhmien ammattilaisille, jotka työllänne teette myös pyhistämme turvallisen, terveellisen ja sujuvan. Ihanaa joulun aikaa ja kaikkea parasta vuodelle 2024!

Mari Keturi

Kirjoittaja on JUKOn toiminnanjohtaja.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Julkisalan asiantuntija, esihenkilö- tai johtotehtävissä työskentelevä: löydä akavalainen/jukolainen liittosi!