Etätöissä sattuu ja tapahtuu – moni yllättyy, kun työtapaturmana sattumukset korvataan vain, jos ne ovat tapahtuneet työtä tehdessä

8.10.2020 13:00

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan toimiston päällikkö Kirsi Salo: ”Koronakeväänä vakuutuslaitoksille tuli lähes päivittäin kyselyjä etätyön turvasta, kesän mittaan tiedustelut vähenivät. Kyselyjä on tullut kuitenkin edelleen enemmän kuin viime vuonna.”

Koronapandemia siirsi keväällä suomalaiset joukolla etätöihin kotikonttoreille ja kesämökeille. Ennen kesälomia yli miljoona suomalaista ilmoitti Ylen kyselyssä ryhtyneensä työskentelemään etänä kokonaan tai lähes kokonaan.

Kesän jälkeen virus on nostanut päätään ja pelätty epidemian voimistuminen on alkanut, joten koronan takia etätyötä tehdään todennäköisesti vielä pitkään. Yleinen arvio on, että etätyö on tullut jäädäkseen ja yleistyy Suomessa voimakkaasti myös koronakriisin jälkeen.

Kun yli miljoona suomalaista työskentelee muualla kuin työnantajan tiloissa, etätoimistoissa eri puolilla Suomea sattuu pienempiä ja suurempia vahinkoja.

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (TVK) toimiston päällikkö Kirsi Salo kertoo, että tietojen saaminen etätyötapaturmien määrästä on haastavaa, sillä työtapaturma- ja ammattitautilaki ei tunnista etätyötä erillisenä työnteon muotona verrattuna työpaikalla tehtyyn työhön.

- Yleisesti voi todeta, että ilmoitukset etätöissä sattuneista tapaturmista ovat lisääntyneet keväästä alkaen. Vakuutuslaitoksille tuli tuolloin lähes päivittäin kyselyjä etätyön turvasta, mutta kesän mittaan kyselyt vähenivät. Kyselyjä on tullut kuitenkin edelleen enemmän kuin viime vuonna.”

"Koti on tunnetusti vaarallinen paikka"

Etätyössä itsensä kolhineelle on saattanut tulla yllätyksenä, että työtapaturmana sattumukset korvataan vain, jos ne ovat tapahtuneet työtä tehdessä.

- Korvattava tapaturma on esimerkiksi sellainen, jossa etätyössä työtä tehdessä horjahtaa tuolilta ja putoaa maahan. Sen sijaan vessakäynnillä tai kahvia hakiessa mattoon liukastuminen käy esimerkkinä tapaturmasta, jota etätyössä ei korvata työtapaturmana, Salo muistuttaa.

Hän huomauttaa, että ilmoitettuja tapaturmia hylätään melko usein, koska yleensä vahinko on sattunut muissa toimissa kuin työnteon yhteydessä.

- Koti on tunnetusti vaarallinen paikka, mutta harvemmin onnettomuuksia sattuu työnteon yhteydessä. Työtapaturma- ja ammattitautilain ”työnteon yhteydessä” on käsitteenä erittäin suppea ja tarkoittaa konkreettisen oman työtehtävän tekemistä. Etätyössä se on lähinnä läppärin kanssa työskentelyä. Millainen tapaturma siinä voi sattua?

Hylätyistä tapauksista ilmeisen harva päätyy muutoksenhakuelimen ratkaistavaksi. Vakuutuslaitosten lausuntopyynnöt käsittelee Tapaturma-asiain korvauslautakunta. TVK:n toimiston päällikkö Kirsi Salo arvioi, että syynä ovat työnantajien työntekijöilleen ottamat vapaa-ajan vakuutukset.

- Toinen syy saattaa olla se, että tapaturmat ovat yleensä lieviä, eivätkä siksi aiheuta merkittäviä kustannuksia. Ei ehkä koeta tarvetta hakea muutosta korvauspäätökseen.

TVK neuvoo | Työtapaturman sattuessa toimi näin

Tausta

  • Vakuutuslaitosten lausuntopyynnöt käsittelee Tapaturma-asiain korvauslautakunta, jonka tehtävä on yhtenäistää korvauskäytäntöä. Lautakunnan lausunnot ovat suosituksia.
  • Vakuutuslaitos pyytää lausuntoa ennen kuin se antaa päätöksensä.
  • Vain pieni osa vakuutuslaitosten käsittelemistä tapauksista päätyy korvauslautakuntaan.
  • Tänä vuonna lautakunta on käsitellyt 25 etätyötä koskevaa asiaa, kun vuosina 2016–2019 määrä oli 13 lausuntoa.
  • Viime vuonna korvattiin yhteensä 128 000 työtapaturmaa.

Teksti Jaana Pohja | JUKO Kuva Tapaturma-asiain korvauslautakunta TVK