Hallintovaliokunta vaatii muutosturvan varmistamista

16.5.2019 15:12

Eduskunta käsittelee lakimuutosta, joka veisi kunta-alan henkilöstöltä viiden vuoden irtisanomissuojan. Hallintovaliokunta vaatii, että kunta-alalla on toimiva muutosturvapaketti.

Muutosturvan kehittämisehdotuksen taustalla on hallituksen esittämä kuntarakennelain muutos, jonka seurauksena kuntien yhdistymiset perustuisivat jatkossa vapaaehtoisuuteen. Samassa yhteydessä hallitus esittää, että henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuoja poistetaan. Lakiesitys oli eilen ensimmäisessä eduskuntakäsittelyssä.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on ehdottanut irtisanomissuojan tilalle henkilöstön muutosturvan kehittämistä. Nyt hallintovaliokunta päätyi mietinnössään samaan lopputulokseen. Valiokunta esittää, että tarvittaessa on jopa lainsäädännöllä velvoitettava kuntia kaikissa muutostilanteissa työllistämään, kouluttamaan ja auttamaan henkilöstöä mahdollisen uuden työpaikan löytämisessä.

– Tämä on äärimmäisen tärkeä ja tervetullut linjaus. Olisi henkilöstön kannalta kohtuutonta mutta myös kuntatalouden näkökulmasta lyhytnäköistä, jos muutosturva unohdettaisiin lakiesityksestä. Toivottavasti valiokunnan mietintö antaa eduskunnalle selkeän viestin siitä, että työ- ja elinkeinoministeriön on ryhdyttävä konkreettisin toimin rakentamaan kunta-alalle muutosturvaohjelmaa. Muutosturvaa on uudistettava ja vahvistettava kaikilla julkisen sektorin alueilla, JUKOn ja OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toteaa.

Muutosturva kannustaisi uudistuksiin

Hallintovaliokunta velvoittaisi kunnat ja valtion myös välttämään muutoksista johtuvia työttömyysjaksoja sekä niistä johtuvia inhimillisiä ja taloudellisia vaikeuksia. Erityisen tärkeää henkilöstön muutosturvan kehittäminen on nyt, kun julkista sektoria ravistelevat muun muassa sote-uudistuksen yhteydessä perustettavien itsehallintoalueiden tuomat muutokset.

Valiokunnan mietinnössä todetaan, että henkilöstö on myös kunnissa aivan keskeinen voimavara, josta on pidettävä huolta ja jota on osattava arvostaa. Valiokunta huomautti myös, että työttömyys aiheuttaa julkiselle sektorille väistämättä merkittävät kustannukset.

– Oikeanlaisella muutosturvalla on henkilöstön jaksamisen ja motivoituneen työskentelyn kannalta keskeinen merkitys. Muutosprosessien onnistunut toimeenpano vaatii yleensä uudistustyöhön sitoutunutta henkilöstöä, mietinnössä todetaan.

Kunta-alaa koettelevat rakennemuutokset niin sosiaali- ja terveys- kuin kasvatus- ja koulutussektorillakin.

– Tuhansien ihmisten työpaikat ovat nyt vaarassa. Julkisella sektorilla työskentelee suuri joukko erittäin sitoutunutta ja laajan osaamisen omaavaa henkilöstöä. Tätä osaamisvarantoa yhteiskunnalla ei ole varaa hukata, menettää tai jättää hyödyntämättä, Luukkainen sanoo.

JUKO on Olli Luukkaisen mukaan mielellään mukana kehittämässä toimivaa muutosturvaa julkiselle sektorille. Aikaa ei ole hukattavaksi, koska laki on tarkoitus säätää vielä tämän vuoden puolella.

– Meillä on valmiita ehdotuksia kunta-alan muutosturvatoimenpiteiksi. Nyt työ- ja elinkeinoministeriön pitäisi viipymättä ottaa asiasta koppi ja alkaa valmistella muutosturvaa. Kunnissa työskenteleville on äärettömän tärkeä juuri nyt kuulla, että heitä ei ole unohdettu kaiken itsehallintoaluemyllerryksen keskellä, Luukkainen sanoo.

Hallituksen alkuperäisessä lakiesityksessä henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuoja olisi poistettu jo vuonna 2016 voimaan tulevien kuntaliitosten osalta. Hallintovaliokunta päätyi kuitenkin turvaamaan sen, että vielä vuonna 2016 voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä henkilöstö säilyttää erityisen viiden vuoden irtisanomissuojan. JUKO on tyytyväinen valiokunnan tekemään esitykseen. Neuvottelujärjestö toi jo viime viikolla esille alkuperäisen lakiesityksen ongelmallisuuden.

– Tämä on henkilöstön näkökulmasta erittäin merkittävä linjaus. Tilanne olisi ollut kestämätön, mikäli maahamme olisi säädetty laki, jolla ilman yt-menettelyitä olisi romutettu näin merkittävästi henkilöstön asemaan vaikuttava asia, Luukkainen sanoo.