Helsingin yliopiston yt-neuvottelut päättyivät

16.5.2019 15:13

Helsingin yliopiston historialliset, koko yliopistoa koskevat yhteistoimintaneuvottelut enintään 1200 työntekijän vähentämisestä päättyivät erimielisinä maanantaina 30.11.2015.

Erimielisyys koskee sekä leikkauksista koituvaa säästötarvetta että henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden laajuutta ja ajankohtaa. Neuvotteluissa käsitelty säästötarve kohdistuu osin vasta vuoteen 2020, mutta mahdolliset henkilöstövähennykset yliopisto suunnittelee tekevänsä jo vuonna 2016.

Pääluottamusmiesten näkemyksen mukaan neuvottelujen päättyessä pöydällä oli erimielisyyksien lisäksi keskeneräisiä asioita. Neuvotteluissa ei päästy riittävään konkretiaan.

Työnantaja on ennen neuvotteluja pidetyissä infotilaisuuksissa ilmoittanut toimittavansa selvityksen toimenpiteistä tammikuun puolivälin jälkeen.

Lisätietoja pääluottamusmiehiltä:

Tapani Kaakkuriniemi (JUKO), 040 028 99 42 (13.12. saakka)

Tiina Niklander (JUKO), 050 448 01 33 (14.12. alkaen)

Seppo Sainio (JUKO), 040 865 54 79