Hyvinvointialue | Yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES voimaan takautuvasti maaliskuun alusta

7.3.2023 14:38

Neuvottelut on saatu päätökseen ja neuvotteluosapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sopimuksen tiistaina 7. maaliskuuta.

Hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimus tulee voimaan takautuvasti 1. maaliskuuta.

Viime kesänä kunta-alalle solmitussa virka- ja työehtosopimuksessa osapuolet sopivat, että ne neuvottelevat Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräysten teknisestä siirrosta Hyvinvointialueiden yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) määräyksiksi.

Neuvottelut on saatu päätökseen ja kaikkien neuvotteluosapuolten hallinnot ovat hyväksyneet sopimuksen tiistaina 7. maaliskuuta.

HYVTES on yksi kolmesta hyvinvointialueilla ja -yhtymissä sovellettavista sopimuksista. Muita sopimuksia ovat Lääkärien virka- ja työehtosopimus (LS) 2022–2025 ja Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus 2022–2025 (SOTE-sopimus). HYVTESin sopimuskausi päättyy kuten muiden hyvinvointialan sopimusten eli 30. huhtikuuta 2025.

Sopimus määrää hyvinvointialan yleiset palvelussuhteen ehdot. Lisäksi se turvaa, ettei palvelussuhteen ehdoissa tapahdu heikennyksiä siirryttäessä soveltamaan HYVTESiä. Liikkeen luovutuksella siirtyneiden aikaisempi kuntapalvelus huomioidaan muun muassa laskettaessa kokemuslisää.

– HYVTESiin tulee KVTESin mukaiset palkankorotukset mukaan lukien verrokkitarkastelu, kertoo JUKOn neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen.

Samassa yhteydessä on sovittu myös palkkausjärjestelmän kehittämisestä.

Kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevasta kehittämisohjelmasta on varattu vuosille 2023–2027 paikallisia eriä yhteensä 5 prosenttia ja keskitetty erä 1. helmikuuta 2024. Tarvittaessa yksi paikallinen erä voidaan erillissopimuksella neuvotella keskitetyksi eräksi.

Hyvinvointialueiden yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta neuvottelevat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote ry (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Luottamusmiehille kerromme sopimuksen sisällöstä tarkemmin muun muassa luottamusmieskirjeessä.

Kunta & hyvinvointialue | JUKO ja JAU tyytyväisiä: Palkankorotuksista syntyi sopu – Poikkeuksellisen laaja ratkaisu koskee lukuisia ammattialoja | JUKO 7.3.2023