JUKO haluaa kunta-alan sopimukset itsehallintoalueille

16.5.2019 15:10

Neuvottelujärjestö JUKO on mukana kunta-alan yhteisessä esityksessä uusien itsehallintoalueiden työmarkkinajärjestelmäksi. Kunta-alan työmarkkinatoimijat ja Kuntaliitto esittävät, että itsehallintoalueiden henkilöstön palvelussuhteen ehdot perustuisivat kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin.

Kun henkilöstö siirtyy kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja niihin välittömästi liittyvistä tehtävistä itsehallintoalueiden palvelukseen, työnantajan muutos katsotaan liikkeenluovutukseksi. Henkilöstö säilyy muutoksessa kunnallisen sopimusjärjestelmän piirissä. Siksi olisi perusteltua, että itsehallintoalueiden sopimuksista neuvottelisivat KT Kuntatyönantajat ja työntekijöitä edustavat kunta-alan pääsopijajärjestöt. JUKOn ohella muita pääsopijoita ovat Kunta-alan unioni, joka edustaa JHL:n ja Jytyn jäsenistöä sekä KoHo, joka edustaa SuPerin ja Tehyn jäsenistöä.

Toimivat neuvottelusuhteet avuksi

Kunta-alan työmarkkinatoimijat muistuttavat, että KT:lla ja pääsopijajärjestöillä on jo valmiiksi toimivat neuvottelusuhteet. Voimassa oleva sopimusjärjestelmä soveltuisi kohdennetuin muutoksin itsehallintoalueille. Se toisi työrauhaa, vakautta ja ennustettavuutta, mikä helpottaisi muutosta. Kuntatyönantaja ja työntekijät ovat sitoutuneet parantamaan palvelujen tuloksellisuutta mm. uudistamalla palvelussuhteen ehtoja sekä kehittämällä osaamista ja johtamista ja ottamalla käyttöön uutta teknologiaa.

Itsehallintoalueille siirtyvän henkilöstön määräksi on arvioitu yli 200 000. Vireillä onkin maan työmarkkinahistorian mittavin henkilöstön uudelleenorganisointi.

Pääsopijajärjestöt ja KT osallistuvat asiantuntijoina henkilöstön asemaa koskevan työryhmän työhön sote- ja aluehallintouudistuksessa. Ryhmässä ei ole saatu aikaan yksimielistä esitystä itsehallintoalueilla sovellettavista työ- ja virkaehtosopimuksista eikä sopijaosapuolista.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa yli 200 000 koulutettua työntekijää kunnan, valtion, kirkon ja yliopistojen sopimusaloilla. Kaikkiaan JUKO on osallisena sopimuksissa, jotka koskevat yli 600 000 suomalaisen työehtoja.

lisätiedot:

puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872

neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720