JUKO ja Akava: Valtiolta vaaditaan erityisen läpinäkyvää työnantajapolitiikkaa

10.12.2021 13:40

"Jos poliittisen ohjauksen ja valtion virkamiehen tai työsuhteessa olevan työntekijän välille syntyy luottamuspula, yksilön oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että asia selvitetään ennen päätöksiä tai julkisuutta."

Valtio toimii työnantajana noin 80 000:lle virka- tai työsuhteessa olevalle henkilölle. Heistä noin puolet työskentelee korkeakoulutusta vaativissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä ja kuuluu Akavan sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn jäsenliittoihin.

Poliittinen tahto törmää valitettavan usein virkavastuun rajoihin. Virka- tai työsuhteinen työntekijä voi joutua virkavastuunsa nojalla tekemään toisin tai jättämään tekemättä sen, mihin häntä poliittisesti ohjataan.

Kielteinen julkisuus voi lisätä poliittista painetta, jolloin virkavastuunsa rajoissa toiminut virkamies voi joutua välillisesti kantamaan poliittista vastuuta.

Korkeassa asemassa oleva valtion virkamies tai työntekijä on usein työnsä takia julkisuudessa. Kansalaisten näkökulmasta tämä on hyvä toimintamalli ja myös ymmärrettävää, sillä valtio toimii julkisin verovaroin ja päätökset koskevat usein kansalaisia.

Kielteinen julkisuus voi lisätä poliittista painetta, jolloin virkavastuunsa rajoissa toiminut virkamies voi joutua välillisesti kantamaan poliittista vastuuta. Hyvän työnantajapolitiikan mukaista on, että julkisuudessa ei arvioitaisi korkean tason virkamiehen tai työsuhteisen työntekijän suoriutumista työtehtävistään.

Jos poliittisen ohjauksen ja virkamiehen tai työsuhteessa olevan työntekijän välille syntyy luottamuspula, yksilön oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että asia selvitetään ennen päätöksiä tai julkisuutta. Luottamuspulaan vetoaminen etenkään julkisuudessa ennen asian selvittämistä ei ole hyväksyttävää eikä kohtuullista yksilön oikeusturvan kannalta.

Monet virkamiehet ja työntekijät ovat koronan takia tehneet työtään kovan paineen ja osin tempoilevan poliittisen ohjauksen alla jo lähes kaksi vuotta.

Valtion pitää työnantajana kantaa vastuu siitä, että se kohtelee henkilöstöään kaikissa tilanteissa asiallisesti, oikeudenmukaisesti ja kohtuullisesti. Valtiolta edellytetään korostetun läpinäkyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Kirjoittajat | JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren ja Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. Sovimme työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.