JUKO kummeksuu Oulun yliopiston yt-neuvotteluja

16.5.2019 15:10

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO pitää Oulun yliopiston käynnistämää laajaa yt-menettelyä kehnosti perusteltuna ja yliopistojen perustehtävää haittaavana. Tällä viikolla alkaneet yt-neuvottelut koskevat jopa yli 400 akavalaista. Kaikkiaan menettelyn piirissä on noin 900 yliopiston työntekijää.

Oulun yliopisto on ilmoittanut vähennystarpeeksi 70 henkilötyövuotta. Se perustelee yt-neuvotteluja taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä sekä toimintojen uudelleen järjestämisellä. Taloudellisia syitä perustellaan valtion rahoituksen pienenemisellä.

- Yliopiston taloustilanne on kuitenkin vakaa ja tulos oli viime vuodelta positiivinen, minkä lisäksi myös sijoitustoiminta on tuottavaa. Yliopiston tase on vahva, joten kertynyttä varallisuutta voitaisiin käyttää myös toiminnan turvaamiseen, JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen huomauttaa.

Varsinainen yt-menettelyn perustelu näyttäisikin olevan toimintojen uudelleen järjestäminen. Työnantaja ei ole kuitenkaan esittänyt vielä mitään suunnitelmia siitä, kuinka niitä uudistettaisiin.

- Valitettavan usein ns. tehostaminen tarkoittaa yliopistoissa sitä, että irtisanottavan tukihenkilöstön työstä suuri osa siirtyy opetus- ja tutkimushenkilöstölle. Opettajille ja tutkijoille jäisi näin entistä vähemmän aikaa koulutuksensa mukaisiin tehtäviin, joihin heidät on palkattu eli opetukseen, ohjaukseen, tutkimukseen ja täydentävän rahoituksen hankkimiseen.

Luukkainen huomauttaa, että yt-tilanne vaikuttaa myös yliopiston työntekijöiden hyvinvointiin ja sitä kautta yliopiston mahdollisuuksiin tehdä hyvää tulosta ja kehittää toimintaansa. JUKO edellyttääkin, että yt-menettelyn perusteluja tarkennetaan ja sen vaikutus henkilöstöön minimoidaan.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO vastaa noin 210 000 koulutetun työntekijän edunvalvonnasta kunnan, valtion, kirkon ja yliopiston sopimusaloilla. JUKO on neuvottelee sopimuksista, jotka koskevat kaikkiaan noin 580 000 suomalaista palkansaajaa.

lisätiedot:

puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872

neuvottelupäällikkö Markku Kojo, puh. 0400 419 784