JUKO: Kuntien otettava ohjat soten uudistamisessa – ulkoistamiset kuriin

16.5.2019 15:09

”Soten seuraavaa vaihetta ei voida jäädä enää odottamaan, vaan kuntien on itse otettava ohjat uudistustyössä”, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren vaatii. Puheenjohtaja Olli Luukkainen korostaa, että ratkaisuissa pitää välttää harkitsemattomia ulkoistamisia ja yksityistämisiä. Uudistuksissa on myös hyödynnettävä kuntien sotehenkilöstön asiantuntemus.

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutus on jälleen kerran siirtynyt hamaan tulevaisuuteen, ja JUKOn mielestä ratkaisijan rooli on nyt kunnilla.

”Soten seuraavaa vaihetta ei voida jäädä enää odottamaan, vaan kuntien on itse otettava ohjat uudistustyössä”, sanoo Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen korostaa, että muutoksessa on ulkoistamishuuman sijaan hyödynnettävä kuntien oman henkilöstön tietoa ja osaamista.

”Sote-ratkaisuissa pitää välttää harkitsemattomia ulkoistamisia ja yksityistämisiä. Myös jo käynnissä olevat ulkoistusprosessit esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla on vietävä eteenpäin yhteistyössä ja henkilöstöä kuunnellen”, Olli Luukkainen sanoo.

Vuosien epävarmuus kuormituksena ja kehityksen estäjänä

Maria Löfgren korostaa, että ratkaisujen valmisteleminen yhdessä kuntien sotealan henkilöstön kanssa on olennaista, jotta palvelujen uudenlainen kehittäminen vihdoin onnistuu, kustannustehokkuus toteutuu ja jotta henkilöstö saa mahdollisuuden tehdä työtään kunnolla.

Sote- ja maakuntauudistuksen siirtyminen on sotehenkilöstölle liian tuttu esimerkki pitkittyneestä ratkaisusta. Vuosikausia jatkunut epävarmuus on aivan turhaan kuormittanut muutenkin raskasta ja vastuullista työtä tekevää henkilöstöä.

”Työntekijöiden jaksaminen on ollut koetuksella, eivätkä työehdot ole kehittyneet riittävästi. Epävarmuus on heijastunut myös kehittämistyöhön: se on ollut kunnissa koko lailla jäissä, eikä henkilöstöresursseja ole saatu ajan tasalle”, Maria Löfgren sanoo.

”Jukolaisten osaaminen on uudistamistyössä avainasemassa, koska JUKOssa tunnetaan tarkkaan suomalaisten sotepalveluiden koko toimintakenttä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio ja ennaltaehkäisevien palvelujen, kuten kuntoutuksen kehittäminen olisi mahdollista nykyisilläkin rakenteilla.”

Kunta-alan sopimuksia sovellettava myös ulkoistamisissa

Olli Luukkainen muistuttaa, ettei millään muulla järjestöllä ei ole yhtä laajaa sopimuskenttää sotetehtävissä kuin JUKOlla.

”Neuvottelemme niin hoitohenkilöstön, lääkäreiden, teknisen henkilöstön kuin tukipalvelu- ja hallintohenkilöstönkin työehdoista.”

Maria Löfgren korostaa, että soteuudistuksissa täytyy turvata henkilöstön asema. Esimerkiksi ulkoistamiseen päädyttäessä on nykyisille kunta-alan sopijapuolille taattava mahdollisuus neuvotella henkilöstön työehdoista.

”Edellytämme, että ulkoistamisissa sovelletaan nykyisiä kunta-alan sopimuksia, kunnes tulevaisuuden sopimusjärjestelmä sekä sen sopijapuolet ja sopimusehdot on neuvoteltu.”

JUKOn mukaan samalla on taattava henkilöstölle nykyisen tasoinen eläketurva. Tämä edellyttää julkisen alan työntekijöiden eläkevakuutuslaitosta (Keva) sekä Kuntatyönantajia (KT) koskevan lainsäädännön uudistamista.

Lisätiedot:

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren
p. 040 568 2798, Enable JavaScript to view., Twitter: @marialofg

JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen
p. 0500 652872, Enable JavaScript to view., Twitter: @OlliLuukkainen