JUKO: Perustuslakivaliokunnan mietintö ei muuta virkamiehen siirtoa koskevaa sääntelyä

15.12.2020 14:00

"Haavisto-mietintö ei muuttanut virkamiehen oikeudellista asemaa", huomauttaa JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren. "Ulkoministeriön on nyt tärkeää selkeyttää sisäisiä ohjeita ja käytäntöjään yhteistyössä JUKOn virkamiesyhdistysten kanssa."

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO muistuttaa, että ottaessaan kantaa ulkoministeri Pekka Haaviston ministerivastuuseen perustuslakivaliokunta ei määritellyt uudelleen ulkoasianhallinnon virkamiesten oikeudellista asemaa.

- Perustuslakivaliokunta otti nyt kantaa kysymykseen ministerivastuusta. Mietintö ei siis ole muuttanut virkamiesten oikeudellista asemaa, huomauttaa JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

- Virkamiehillä on myös jatkossa käytössään lainsäädännön tarjoamat oikeussuojakeinot muun muassa mielivaltaisia tehtävänsiirtoja vastaan.

Virkamiesten siirtoa koskevat oikeudelliset riidat käsittelee hallinto-oikeus.

- Hallinto-oikeus tulkitsee ensisijaisesti lain sanamuotoa. Se huomioi oikeuskäytännön saman kaltaisissa asioissa ja lain tarkoituksen sellaisena kuin se ilmenee hallituksen esityksessä ja eduskuntakäsittelyssä, Löfgren painottaa.

Hän korostaa, että ulkoministeriön on nyt tärkeää selkeyttää sisäisiä ohjeita ja käytäntöjään yhteistyössä JUKOn virkamiesyhdistysten kanssa.

Tausta

• Perustuslakivaliokunta on todennut mietinnössään, että Haavisto toimi hallinto- ja ulkoasiainhallintolain vastaisesti, kun hän liittyen al-Holin leirin suomalaisten kotiuttamiseen halusi siirtää ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin.

• Eduskunta äänesti tiistaina epäluottamuslauseesta ulkoministeri Pekka Haavistolle. Haavisto sai luottamuksen äänin 101–68.

• Ulkoasiainhallinnossa toimii kaksi JUKOon kuuluvaa liittoa, Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys ja Ulkoasiainhallinnon Akavalaiset.

• Valtion virkaehtosopimusten piirissä on 72 000 palkansaajaa, heistä 42 000 kuuluu jukolaisiin liittoihin.