JUKO ry:n kannanotto Tampereen teknillisen yliopiston lomautusmenettelyyn

16.5.2019 15:13

Tampereen teknillinen yliopisto käy parhaillaan yhteistoimintamenettelyä elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitoksella taloudellis-tuotannollisella perusteella.

Neuvottelualoitteen mukaisesti laitoksen tulisi saavuttaa 400.000 – 500.000 euron säästöt kuluvana vuotena. Säästöt voitaisiin toteuttaa muun muassa lomautuksin, osa-aikaistamisten ja irtisanomisten kautta. Yhteistoimintamenettelyn piirissä on 125-165 henkilöä.

JUKO ry paheksuu TTY:n toimintaa. Yliopisto on tehnyt virallisten tilinpäätöstietojen mukaisesti positiivista tulosta, sen maksuvalmius on hyvä ja tase on kehittynyt positiivisesti. JUKOn näkemyksen taloudellista perustetta tulee arvioida aina yliopiston taloudelliseen kokonaistilanteeseen verraten. Nyt meneillään olevassa menettelyssä taloudellista arviointia tehdään laitoksen ja tutkimusryhmän tasolla.