Suomalaiset luottavat julkiseen sektoriin – JUKO OECD:n raportista: Suositukset alueellisen ja sosiaalisen luottamuspulan korjaamiseksi on syytä ottaa tosissaan

4.5.2021 19:24

Maaseudulla, alemmilla tulotasoilla ja vähemmän koulutettujen joukossa luottamus julkisiin instituutioihin on kuitenkin vähäisempää. JUKO: "Julkisille palveluille on turvattava vakaa taloudellinen toimintaympäristö, jotta siellä työskentelevillä on mahdollisuus hoitaa työnsä julkisen palveluvelvoitteen mukaisesti."

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ) ei ylläty valtiovarainministeriön OECD:ltä tilaaman luottamusraportin tuloksista.

- Kansalaiset luottavat julkiseen sektoriin. Suomalaiset tiedostavat, että toimivat, tasapuoliset julkiset palvelut ja hallinto luovat heidän mielestään edelleen vakautta ja perustan selvitä voittajina myös tulevaisuuden merkittävistä ratkaisuista, kuten työelämän, digitalisaation ja ilmastonmuutoksen vaatimuksista. Julkinen sektori takaa kriisinkestävyyden tulevissakin pandemioissa tai muissa ääritilanteissa.

Ministeriön tänään julkistaman Teollisuusmaiden yhteistyöjärjestön OECD:n kyselyn mukaan valtion hallintoon luottaa suomalaisista 66 prosenttia, hallitukseen 61 prosenttia, eduskuntaan 53 prosenttia ja kuntahallintoon 52 prosenttia.

Kysely osoittaa kuitenkin, että kaikkialla Suomessa luottamus ei ole yhtä vahvaa, kun maaseudulla, alemmilla tulotasoilla ja vähemmän koulutettujen joukossa luottamus julkisiin instituutioihin on vähäisempää.

- Vaikka olemme yhä hyvällä tiellä, meidän on varmistettava, että kansalaisia koskevat päätökset perustuvat jatkossakin kaikissa tilanteissa hallinnon ja virkamiesten riippumattomuuteen, tutkittuun tietoon ja asiantuntijuuteen. Julkisalojen ammattilaiset ovat tässä keskeinen luottamuksen lähde, Luukkainen painottaa.

JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren muistuttaa, että luottamus hallintoon ja poliittisiin instituutioihin vaatii jatkuvaa kehittämistä ja että OECD:n suositukset alueellisen ja sosiaalisen luottamuspulan korjaamiseksi on nyt otettava tosissaan.

OECD:n mukaan palvelujen on vastattava kansalaisten odotuksia ja tarpeita ja valmistelun ja päätöksenteon on oltava osallistavampaa ja avoimempaa. Myös hallinnon rehellisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja syrjimättömyyteen on voitava luottaa.

- Tasalaatuisille ja saavutettaville julkisille palveluille on turvattava vakaa taloudellinen toimintaympäristö, jotta siellä työskentelevillä on mahdollisuus hoitaa työnsä julkisen palveluvelvoitteen mukaisesti, huomauttaa Löfgren.

OECD | Drivers of Trust in Public Institutions in Finland | 4.5.2021

Tilastokeskus | Luottamus julkiseen hallintoon | 4.5.2021