JUKO tunnusteli kunta-alan neuvottelujen jatkamista sovittelulautakunnan puheenjohtajien johdolla

24.5.2022 15:00

JUKO, JAU ja KT pyrkivät tiistaina muodostamaan yhteistä kuvaa tämänhetkisestä neuvottelutilanteesta. Koska neuvottelut eivät ole edenneet toivottua tahtia, JUKOn ilmoittama ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu edelleen ja on voimassa toistaiseksi.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kävivät sovittelulautakunnan puheenjohtajan Elina Pylkkäsen ja varapuheenjohtaja Martti Hetemäen luona keskustelemassa tiistaina 24. toukokuuta.

Tapaamisessa kartoitettiin tilannetta ja pyrittiin muodostamaan yhteistä tilannekuvaa.

Maanantaina 23. toukokuuta JUKO, JAUn ja KT:n keskinäiset neuvottelut keskeytyivät, koska osapuolet eivät löytäneet yksimielisyyttä keinoista, joilla neljälle sopijapuolelle laadittu sovintoehdotus saatettaisiin voimaan kolmen osapuolen kesken. JUKO toivottaa myös hoitajajärjestöt tervetulleiksi ideoimaan yhdessä, miten kunta-alan matalapalkkaiset naiset ja miehet saadaan ylös palkkakuopasta.

JUKO neuvottelee viisi sopimusta

JUKO, JAU ja KT olivat jatkaneet neuvottelutunnusteluja sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen pohjalta sen jälkeen, kun Sote ry (Super, Tehy, SPAL) oli omasta puolestaan hylännyt sovintoehdotuksen 11. toukokuuta.

JUKO neuvottelee kuntasektorilla viisi sopimusta: Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES), Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS), Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus).

Kunta-alan virka- ja työehtosopimus koskee kaikkiaan noin 425 000:ta palkansaajaa. Sopimuksen voimassaolo päättyi 28. helmikuuta. Neuvottelut alkoivat 11. tammikuuta.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu

JUKOn 18. huhtikuuta ilmoittama ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu edelleen ja on voimassa toistaiseksi. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti. Kiellon aikana ei suostuta työnantajan ehdottamaan ylityöhön eikä vaihtamaan työvuoroa.

Kiellon ulkopuolelle on rajattu tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.

Kanta-Häme perui talokohtaiset neuvottelut

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä oli suunnitelmissa aloittaa talokohtaiset neuvottelut Sote ry:n (Tehy, Super) kanssa päämääränään paikallisen työrauhan varmistaminen. Suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut, mikä on oikea ratkaisu monestakin syystä:

Kunta-alan valtakunnalliset virka- ja työehtosopimusneuvottelut ovat edelleen kesken ja työrauha on varmistettavissa ainoastaan valtakunnallisilla virka- ja työehtosopimuksilla.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ei myöskään ole antanut millekään sairaanhoitopiireille valtuuksia sopia työehdoista paikallisesti. Jos lainvastainen talokohtainen työehtosopimus syntyisi, se todettaisiin työtuomioistuimeen vietäessä vaikutuksiltaan mitättömäksi eikä sopimusta voisi soveltaa.

#neuvotellen2022 Twitterissä ja Facebookissa

Kerromme kuntasektorin virka- ja työehtosopimusneuvotteluista kotisivullamme. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta. Erityisesti opiskelijoille ja nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

JUKO: Kuntatyönantajan vetovoima heikentyy entisestään, kun neuvotteluratkaisu vain lykkääntyy | 23.5.2022

Blogi | Maria Löfgren – Pienipalkkaiset koulutetut naiset eivät voi jäädä teollisuuden palkankorotusten panttivangeiksi | 19.5.2022

JUKO | Kaikki, mitä olet aina halunnut tietää kunnallisesta pääsopimuksesta ja ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta | 16.5.2022

JUKO: Sovintoehdotuksen palkkaohjelma koko kunta-alalle oli oikea askel – ”Valitettavaa, ettei sovintoa syntynyt” | 11.5.2022

Kunta-faktat

Sopimukset | Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Palkankorotusten ja työehtomuutosten kustannusraami neuvotellaan yhteisessä pääneuvotteluryhmässä, muut työehdot sopimusalojen omissa neuvotteluryhmissä. JUKO tiedottaa pääneuvotteluryhmän neuvottelujen lisäksi KVTES- ja SOTE-sopimusneuvotteluista.

Neuvottelijat | puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), toiminnanjohtaja Maria Löfgren (JUKO), neuvottelujohtaja Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja edunvalvontajohtaja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat), neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (SOTE-sopimus / JUKO)

Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kuntasektorin sopimukset koskevat noin 425 000:ta palkansaajaa.

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.

Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.

Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.