JUKOn kirkon sektorin neuvottelutiedote 7/2013

16.5.2019 15:13

Kirkon pääryhmä kokoontui jälleen keskiviikkona 9.10. Tapaamisessa pääsopijajärjestöt esittelivät omia sopimustavoitteitaan.

Keskustelua työllisyys- ja kasvusopimuksen ns. kriisilausekkeesta jatkettiin edelleen. Esillä oli myös nuorisotakuun toteutus kirkon sektorilla. Tapaamisessa keskusteltiin myös sopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan kirjattavista tulevaa sopimuskautta koskevista työryhmistä.

 

Seuraava tapaaminen on sovittu tiistaille 15.10., jolloin asialistalla ovat mm. vuosilomalain muutoksesta aiheutuvat virka- ja työehtosopimuksen muutostarpeet.  

 

Lisätiedot: neuvottelija Anne Kaitainen, puh. 040 837 2731