JUKOn kuntasektorin neuvottelutiedote 1/2013

16.5.2019 15:12

JUKOn kunnan neuvottelukunta käsittelee sopimustilannetta perjantaina

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kunnan neuvottelukunta kokoontuu huomenna perjantaina käsittelemään neuvottelutilannetta. 
 

Palkansaajakeskusjärjestöt jatkoivat tänään pohdintaa kokoavan sopimusratkaisun mahdollisuuksista.

 

– Mikäli neuvottelut nyt alkaisivat, sopimusalakohtaisille neuvotteluille on aikaa 4-6 viikkoa. On edelleen myös mahdollista, että neuvottelut siirtyvät syksyyn, arvioi JUKOn neuvottelujohtaja Risto Kangas.

 

JUKO on yhdessä muiden kunta-alan pääsopijoiden kanssa ilmoittanut olevansa valmis neuvottelemaan nopeastikin kokoavasta ratkaisusta, kunhan ehdoista sovitaan. Nollalinjalta ei kuitenkaan neuvotella.

 

– Sopimustavoitteita linjataan JUKOn kokouksissa. JUKOn kunnan neuvottelukunta kokoontuu perjantaina 15.3. ja JUKOn hallitus maanantaina 18.3., Kangas kertoo.

 

JUKO tiedottaa kunta-alan akavalaisille toimijoille sopimusneuvottelujen etenemisestä. Seuraava tiedote lähetetään maanantaina 18.3.

 

 

Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.

 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla. Nämä ovat opetusalan virka- ja työehtosopimus, kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), lääkärien virkaehtosopimus ja teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.

 

Kuntasektorin sopimusneuvotteluissa viranhaltijoita ja työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kunta-alan unioni, Tekniikka ja Terveys KTN ja TNJ. Työnantajaa edustaa KT Kuntatyönantajat.

 

JUKOn kuntasektorin neuvottelutiedotteen jakelu: Akavan hallitus, edunvalvonta ja viestintä, JUKOn hallitus ja kunnan neuvottelukunta, Akavalaisten liittojen kuntasektorin asiamiehet, Akavalaisten liittojen tiedottajat, JUKOn kuntien pääluottamusmiehet ja JUKOn verkkosivusto.