JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren Insinööri-lehdessä: "Työmarkkinapöydissä puhumme palkan lisäksi myös työaikasuojelusta ja perhevapaista"

14.2.2022 10:23

Palkkaneuvotteluihin vaikuttavat myös kiihtyvä inflaatio ja julkisen sektorin palkkahaasteet, kuten tehtävän vaativuuteen ja koulutukseen nähden matala palkkataso, ansiokehityksen takamatka sekä työvoimapula ja rekrytointivaikeudet. Meille on tärkeää, että julkinen sektori on palkkatasoltaan insinööreille houkutteleva työpaikka, tähdentää JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Koronapandemian huolestuttava tilanne näkyy julkisaloilla. Repivän julkisen keskustelun ja osin poukkoilevankin politiikan aiheuttama paine kuormittaa julkisalojen palkansaajia jopa aiempaa enemmän. Sosiaali- ja terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, opetuksessa, turvallisuudessa, tekniikan parissa sekä hallinnossa ollaan todella kovilla.

Kuluva vuosi tarkoittaa JUKOlle, liitoillemme ja JUKO-liittojen jäsenille edunvalvontatyön ydintä, virka- ja työehtosopimusneuvotteluja. Tammikuussa alkoivat neuvottelut eri sektoreilla. Edustamme virka- ja työehtosopimuksillamme 200 000:ta akavalaista.

Meillä on vankka käsitys siitä, miten työehtoja tulee jatkossa kehittää. Meille on tärkeää, että kukin sektori tavoittelee juuri sille tärkeitä asioita työelämän kohentamiseksi. Kaikilla sektoreillamme ja jukolaisten työmarkkinapöydissä puhumme palkan lisäksi niin työaikasuojelusta kuin perhevapaista.

Työaikasuojelua haluamme parantaa siten, että kaikki työhön sidonnainen aika, kuten työhön liittyvä matkustaminen, korvataan.

Etätyötä pitää tukea sopimusmääräyksiä kehittämällä. Perhevapaiden tulee jakaantua tasaisemmin perhevapaalainsäädäntöä vastaavasti.

Julkisen sektorin palkkaneuvottelut käynnistyivät aivan uudessa tilanteessa: vientiteollisuudessa ei ole enää yhtenäistä palkankorotusten linjaa. Jopa insinöörien merkittävän työalan, teknologiateollisuuden, sisällä palkankorotukset ovat eriytyneet henkilöstöryhmien kesken. Näin ollen työnantajapuoli tai edes valtakunnansovittelija ei voi vedota siihen, että palkkaneuvotteluissa olisi ”katto”, jota muut toimialat eivät voi ylittää. Tämä antaa enemmän neuvotteluvaraa palkankorotuksille.

Palkkaneuvotteluihin vaikuttavat myös kiihtyvä inflaatio ja julkisen sektorin palkkahaasteet, kuten tehtävän vaativuuteen ja koulutukseen nähden matala palkkataso, ansiokehityksen takamatka sekä työvoimapula ja rekrytointivaikeudet. Meille on tärkeää, että julkinen sektori on palkkatasoltaan insinööreille houkutteleva työpaikka.

Kolumni on julkaistu Insinööri-lehdessä 14. helmikuuta | Korona ei pysäytä työmarkkinoita

Insinööriliitto ja DIFF – Ingenjörerna i Finland ovat JUKOn jäsenliittoja.