Kilpailukykysopimukseen liittyvien kuntasektorin virka- ja työehtosopimusten sopimusmuutokset

16.5.2019 15:10

Kunta-alan muutokset alla olevissa liitteissä.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES)sopimusmuutokset (liite).

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS)sopimusmuutokset (liite).
Lisätietoja Jari Järvi, KTN/KTK.

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen sopimusmuutokset löytyvät OAJ:n kotisivuilta:

http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?&contentID=1408914408961&page_name
=Katso,+miten+kilpailukykysopimus+vaikuttaa+tyoehtoihisi

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen sopimusmuutokset löytyvät Lääkäriliiton sivuilta.