Kirkko | Liki 20 000 kirkon palkansaajan uusi virka- ja työehtosopimus on hyväksytty

3.3.2023 19:48

Sopimus sisältää palkankorotukset tälle ja ensi vuodelle sekä roiman parannuksen perhevapaisiin. Tarkoitus on myös jatkaa työtä mallista, jolla pyritään varmistamaan kirkon palkkakilpailukyky.

Palkansaajien pääsopijajärjestöt ja Kirkon työmarkkinalaitos ovat hyväksyneet kirkon neuvottelutuloksen uudeksi virka- ja työehtosopimukseksi sopimuskaudelle 2023–2025.

Evankelis-luterilaisen kirkon 20 000 palkansaajan virka- ja työehdoista neuvottelevat JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty), Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos.

Kaksivuotinen sopimusratkaisu huomioi kokonaisuutena inflaation aiheuttaman palkansaajien ostovoiman heikentymisen.

2023

Yleinen palkkausjärjestelmä: Yleiskorotus nostaa peruspalkkoja 1. huhtikuuta lukien 5 prosenttia. Kun suoritus- ja kokemuslisä säilyvät entisellään, korotuksen kustannusvaikutus on keskimäärin 4,5 prosenttia.

Muut palkkausjärjestelmät: yleiskorotus nostaa palkkoja 1. huhtikuuta lukien 4,5 prosenttia.

Syyskuun alussa kokemuslisäjärjestelmään tehdään parannuksia, kun yleisessä palkkausjärjestelmään tulee uusi kolmen vuoden kokemuslisä ja viiden vuoden kokemuslisään saadaan korotus.

2024

Yleiskorotus nostaa palkkoja kaikissa palkkausjärjestelmissä 1. helmikuuta vähintään 2,5 prosenttia.

Sopimus ei sisällä paikallisesti neuvoteltavia eriä eikä kertaerää.

JUKOn neuvottelupäällikkö Anne Mikkola painottaa, että sopijapuolet päättivät keskittää korotukset yleiskorotuksiin, joiden merkitys palkansaajalle on pysyvämpi kuin yksittäisten kertaerien.

– Tarkoituksena on jatkaa tänä vuonna jo aiemmin sovittua työtä mallista, jolla pyrimme varmistamaan kirkon palkkakilpailukyvyn.

Perhevapaisiin huomattava parannus

Sopimuksen merkittävin tekstiparannus on hyvä uutinen lapsiperheille, kun jatkossa myös kirkolla molempien vanhempien palkallinen vanhempainvapaa on 32 arkipäivää aiemman 18 päivän sijaan.

– Neuvottelut venyivät aivan vanhan sopimuksen voimassaolon viime metreille. Ne säilyivät kuitenkin keskustelevina ja hyvähenkisinä loppuun asti. Jatkuvan neuvottelun periaatteen mukaisesti jatkamme sopimusten ja työelämän kehittämistä, Mikkola kiittää.

JUKO järjestää luottamusmiehille sopimusselostuksen tiistaina 7. maaliskuuta kello 10–11. Teams-linkin löydät täältä: Jukolainen kirkonalan luottamusmies! Olet vain klikkauksen päässä tiedosta!

Jos et pääse mukaan live-tapaamiseen, nauhoite sopimusselostuksesta on katsottavissa myöhemmin JUKOn kotisivulta → Jukola.

Kirkko 28.2.2023 | JUKO hyväksyi uuden kaksivuotisen virka- ja työehtosopimuksen tiistaina

Kirkko faktat

Pääsopijat | JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty), Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos

Sopimus | Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 1.3.2023–28.2.2025

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Anne Mikkola (JUKO) ja JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni (AKI-liitot)

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus koskee noin 20 000:ta palkansaajaa.

Merkittävä osa akavalaisten kirkonalan liittojen jäsenistä työskentelee pappeina, kanttoreina, diakonia- tai nuorisotyöntekijöinä. JUKO edustaa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa myös hallinnon, viestinnän ja kasvatuksen tehtävissä toimivia kirkon akavalaisia.

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

  • Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.
  • Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.
  • Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.

Mikä JUKO?

  • Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.
  • Käymme työnantajien kanssa jatkuvaa vuoropuhelua paremman työelämän puolesta.