Kirkko | Palkansaajajärjestöt ovat irtisanoneet kirkon virka- ja työehtosopimuksen

16.1.2023 09:41

Sopimus on irtisanottu päättymään helmikuun loppuun.

Kirkon noin 20 000 palkansaajan työehdoista neuvottelevat järjestöt ovat maanantaina sanoneet irti maaliskuussa 2022 solmitun kaksivuotisen virka- ja työehtosopimuksen.

Sopimus on irtisanottu päättymään helmikuun loppuun, mistä seuraa, että sen sisältö neuvotellaan kokonaan uudelleen.

Evankelis–luterilaisen kirkon työehdoista sopivat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty), Kirkon alat ja työnantajien Kirkon työmarkkinalaitos.

Neuvottelut kuluvan vuoden palkankorotuksista alkoivat joulukuun puolivälissä. Kirkon neuvottelijat tapasivat tänään maanantaina, ja osapuolet tapaavat vielä tällä viikolla.

Sopimuksen irtisanomisesta seuraa myös, että jos neuvottelutulosta ei synny, kirkon koko henkilöstö siirtyy sopimuksettomaan tilaan 1. maaliskuuta. Tällöin työpaikoilla sovelletaan vanhaa virka- ja työehtosopimusta, kunnes uusi sopimus on valmis. Myös järjestölliset toimet ovat mahdollisia sopimuksettomassa tilassa.

Merkittävä osa akavalaisten kirkonalan liittojen jäsenistä työskentelee pappeina, kanttoreina, diakonia- tai nuorisotyöntekijöinä. JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuspöydässä myös hallinnon, viestinnän ja kasvatuksen tehtävissä toimivia kirkon akavalaisia.

Kirkko faktat

Pääsopijat | JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty), Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos

Sopimus | Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Anne Mikkola (JUKO) ja JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni (AKI-liitot)

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus koskee noin 20 000:ta palkansaajaa. Merkittävä osa akavalaisten kirkonalan liittojen jäsenistä työskentelee pappeina, kanttoreina, diakonia- tai nuorisotyöntekijöinä. JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuspöydässä myös hallinnon, viestinnän ja kasvatuksen tehtävissä toimivia kirkon akavalaisia.

Mikä JUKO?

  • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista.
  • Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.
  • Olemme yhdistysten yhdistys: JUKOlla on 11 jäsenyhdistystä, joihin kuuluu 35 jäsenliittoa.