Kirkon neuvottelutulos

16.5.2019 15:13

Kirkon sektorille saatiin raamin mukainen neuvottelutulos

Sopimuskausi on 1.3.2012–31.3.2014. Ensimmäisen jakson yleiskorotus 1.3.2012 on 2 % ja järjestelyerä 0,4 %. Lisäksi toukokuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan 150 euron kertaerä.

Raamisopimuksen mukaisen toisen palkkakauden 1,9 %:n täytäntöönpanossa otetaan huomioon 0,5 %:n paikallisen järjestelyerän ja mahdollisten tekstimuutosten yleiskorotusta vähentävä vaikutus. Toisen jakson sopimuskorotukset tulevat voimaan 1.4.2013.

Lisätietoja: kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Esko Jossas 050 5116 683.