Kirkon sektorille neuvottelutulos tyka-korotuksista

16.5.2019 15:10

Kirkon sektorilla on 14.12.2015 saavutettu neuvottelutulos työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttamisesta.

Yleisen palkkausjärjestelmän kehittämisestä ei tiukassa aikataulussa päästy yksimielisyyteen, joten sopimuskorotukset toteutetaan yleiskorotuksena 1.2.2016 lukien siten, että yleisessä palkkausjärjestelmässä korotus on 14,41 euroa, kuitenkin vähintään 0,43 %.

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmässä peruspalkkoja tarkistetaan 16 eurolla, nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkoja 16 eurolla, kuitenkin vähintään 0,43 %:lla. Tuntipalkkoja tarkistetaan 10 sentillä 1.2.2016 lukien.


Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioita korotetaan 0,43 %:lla.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Anne Kaitainen, puh. 040 837 2731