Kirkon sektorille neuvottelutulos

16.5.2019 15:10

Neuvottelutuloksen mukaisesti työaikaa pidennetään 24 tunnilla vuosiansiota muuttamatta. Yleistyöajassa ja toimistotyöajassa lisäys toteutetaan pidentämällä viikkotyöaikaa 30 minuutilla. Hengellisen työn viranhaltijoiden työaikaa pidennetään lisäämällä virkatehtäviä säännönmukaisina työpäivinä. Virkatehtäviä voidaan kerätä myös suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joita käytetään esimerkiksi koulutukseen, osaamisen kehittämiseen tai työyhteisön kehittämiseen. Tuntipalkkaisten työajan pidennys neuvotellaan lopullisesti 16.6.2016 mennessä. Lomarahaa leikataan 30 % vuosiksi 2017–2019.

Kokonaan uutena mahdollisuutena otetaan käyttöön paikallinen sopiminen eli mahdollisuus virka- ja työehdoista sopimiseen työnantajan ja luottamusmiehen välillä omalla työpaikalla. Paikallisesti voidaan sopia yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta poikkeavasti palkkausjärjestelmän toteuttamisesta ja työaikamääräyksistä, kuitenkin niin, ettei palkkataso laske ja enimmäistyöaika pitene. Paikallisesti voidaan myös sopia hengellisen työn viranhaltijoiden moduulityöajan käyttöönotosta sekä lomarahan vaihtamisesta vapaaksi henkilöstöryhmittäin tai koko henkilöstöä koskevana. Taloudellisen kriisin varalle on sovittu selviytymislausekkeesta, joka mahdollistaa paikallisen sopimisen myös palkkoja alentavasti, jos tavoitteena on välttää irtisanomisia tai lomauttamisia. Tällainen paikallinen sopimus voidaan tehdä enintään vuoden määräajaksi.

Luottamusmiesten toimintaedellytyksiä parannetaan siten, että luottamusmies on aina jatkossa yhteistyötoimikunnan jäsen. Jatkossa myös seurakunnan ainoat luottamusmiehet ovat pääluottamusmiehiä ja siten oikeutettuja pääluottamusmiehiä koskevaan suojaan. Luottamusmieskorvauksia on muutettu siten, että korvaus maksetaan ensisijaisesti pääluottamusmiehelle, mutta toisaalta korvaus on porrastettu siten, että suuremmissa työnantajissa maksetaan suurempaa luottamusmieskorvausta. Pääluottamusmiehen korvaus on mahdollista paikallisesti sopia jaettavaksi toisen ja kolmannen luottamusmiehen kanssa tai vaihtoehtoisesti voidaan sopia näitä koskevasta korvauksesta, joka ei alenna pääluottamusmiehen korvausta. Paikallisesti on myös sovittava luottamusmiehelle myönnettävä vapautus varsinaisista virka- ja työtehtävistä, jos katsotaan että luottamusmiestehtävän hoitamiseen kuluu enemmän kuin kaksi tuntia viikossa.

JUKOn kirkon neuvottelukunta hyväksyi neuvottelutuloksen 3.6. Hyväksyntä odottaa vielä JUKOn hallituksen vahvistusta. Sopimuksen voimaantulo edellyttää, että kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt allekirjoittavat kilpailukykysopimuksen. Tämän jälkeen tiedotamme ja ohjeistamme JUKOn luottamusmiehiä yksityiskohtaisemmin.