Kirkon uuden luottamusmiessopimuksen soveltamiseen siirtyminen edellyttää paikallista sopimista – ns. vanhaa luottamusmiessopimusta voidaan noudattaa nykyisten luottamusmieskausien loppuun asti

16.5.2019 15:10

1.2.2017 voimaan tulevassa sopimusratkaisussa, KirVESTES 2017:ssa, on uudistettu myös luottamusmiessopimusta (KirVESTES 2017 liite 12). On kuitenkin huomattava, että kaikki uuden luottamusmiessopimuksen määräykset tulevat voimaan vasta nykyisten luottamuskausien päätyttyä, jollei paikallisesti sovita, että uusi lm-sopimus otetaan käyttöön jo aiemmin. Siirtymäaikaa koskeva määräys löytyy uuden luottamusmiessopimuksen 13 pykälästä.

Jollei uuden lm-sopimuksen käyttöönotosta paikallisesti sovita, sovelletaan seurakunnassa 1.4.2014 voimaan tullutta luottamusmiessopimusta (KirVESTES 2014-2016) nykyisten luottamusmieskausien ajan.

Luottamusmieskausien päättymisajoissa on eroja: JUKOn ja Kirkon alojen kolmivuotiset kaudet päättyvät vuoden 2018 lopussa. Kirkon alan Unionin kaksivuotiset luottamusmieskaudet puolestaan päättyvät jo 2017 lopussa ja nelivuotiset kaudet vasta 2019 lopussa. Tämän vuoksi siirtyminen uuden luottamusmiessopimuksen soveltamiseen tullee pääsääntöisesti tapahtumaan eri pääsopijajärjestöjen kohdalla eri aikaan.

Mikäli paikallisesti halutaan sopia uuteen luottamusmiessopimukseen siirtymisestä ennen meneillään olevan luottamusmieskauden päättymistä, on samalla sovittava myös luottamusmiesten ajankäytöstä, tehtäväjaosta ja muiden kuin pääluottamusmiehen luottamusmieskorvauksista. JUKO valmistelee parhaillaan tähän liittyvää ohjeistusta.

Uuden luottamusmiessopimukseen siirtymistä koskevaa paikallista sopimista ei tarvitse kiirehtiä. Sopimus voidaan tehdä milloin tahansa nykyisten luottamusmieskausien aikana. Vaikka uusi luottamusmiessopimus sisältääkin jotain parannuksia erityisesti pääluottamusmiehen/ainoan luottamusmiehen asemaan, on paikallisesti sovittavissa asioissa (mm. muiden luottamusmiesmiesten korvaukset) päästävä hyväksyttävissä olevaan ratkaisuun ennen kuin uuden sopimuksen käyttöön kannattaa seurakunnassa siirtyä.

Jos uuden luottamusmiessopimuksen käyttöön paikallisesti siirrytään, on oletuksena, että kaikki nykyiset JUKOn luottamusmiehet kuitenkin jatkavat tehtävissään vuoden 2018 loppuun. Luottamusmiesvaaleja ei siis tässä vaiheessa JUKOn osalta käydä. Luottamusmieskausissa ei voida JUKOn osalta tehdä paikallisia poikkeamia ilman JUKOn toimiston antamaa lupaa.

KirVESTES 2017 -sopimuskirjaa ei paineta. Ajan tasalla oleva PDF-versio löytyy Sakastista http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/FE422ED71A3C010DC2257BD700476806/$FILE/KirVESTES_2017.pdf