KirVESTES:n suorituslisän ensimmäisen arviointijakson käynnistäminen

16.5.2019 15:09

Suorituslisän ensimmäinen arviointijakso täytyy KirVESTES 26 pykälän 8 momentin mukaan aloittaa hyvissä ajoin syksyn 2018 kuluessa. Pääsopijaosapuolet ovat edellisestä poiketen yhteisesti linjanneet, että perustellusta syystä arvointijakso voidaan paikallisella päätöksellä aloittaa viimeistään 1.2.1019. Jos arviointijakson aloittamista myöhennetään, on vakinaisen henkilöstön ensimmäisen arviointijakson kuitenkin oltava vähintään 7 kuukauden mittainen.

Ensimmäinen arviointijakso on päätettävä riittävän ajoissa syksyllä 2019, jotta suorituslisät saadaan maksuun 1.1.2020 alkaen, ja uusi 12 kuukauden arviointijakso saadaan aloitettua riittävän ajoissa. Jatkossa arviointijaksojen on aina oltava 12 kuukauden mittaisia.

Jos arviointijakson käynnistyminen uhkaa venyä 1.2.2019 myöhäisemmäksi, on seurakunnan saatava siihen lupa pääsopijaosapuolilta. Mahdolliset lykkäämistä koskevat lyhyesti perustellut hakemukset tulee viipymättä, kuitenkin viimeistään 16.11. mennessä, lähettää sähköpostilla osoitteeseen Enable JavaScript to view..

Edellä mainitut pääsopijaosapuolten yhdessä valmistelemat ohjeet on julkaistu KiT:n yleiskirjeessä A7/2018. Yleiskirjeessä on annettu ohjeita myös1.1.2020 maksuun tulevan paikallisen järjestelyerän jakamista koskeviin neuvotteluihin.

JUKOn linjauksen mukaan paikallisen suorituslisäjärjestelmän asianmukainen valmistelu on tärkeämpää kuin ensimmäisen arviointijakson aloittaminen vuoden 2018 puolella. Hyvässä vaiheessa olevia valmisteluja ei tule kuitenkaan aiheetta hidastaa eikä valmiin järjestelmän arviointijakson aloitusta lykätä nyt annetusta mahdollisuudesta huolimatta.

Lisätiedot: neuvottelupäällikkö Anne Kaitainen, p. 040 837 2731