Joulublogi: Koronavuosi uuvutti julkisalat – työssäjaksamisen hätätila on todellinen, palkitsemisen mallit sovittava työpaikoilla koko julkisella sektorilla

17.12.2020 14:50

"Tulos- ja kertapalkkiot sekä muut vastaavat palkitsemisen muodot ovat aitoja sitouttamisen välineitä, joita kannattaa viljellä paikallisesti", kirjoittavat JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren ja hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Julkisaloilla työskentelevät ovat ottaneet työssään vastaan vajaan vuoden aikana kaksi korona-aaltoa. Ennen rokotteella saavutettavaa kattavaa suojaa edessä voi olla vielä uusia sairastumispiikkejä, jotka kuormittavat julkista sektoria poikkeuksellisella tavalla.

JUKOon ja sen edustamiin liittoihin on oltu yhteydessä työpaikoilta, joissa henkilöstö on venynyt ja venyy edelleen äärimmilleen terveytensä uhalla. Nämä ihmiset ovat kaikilta julkisen työn alueilta: he ovat yhtä lailla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia, poliiseja, ammattisotilaita, opettajia, yliopiston henkilökuntaa, kirkon työntekijöitä kuin kuntien ja valtion virastojen virkamiehiä.

Käsillä on työssäjaksamisen hätätila, joka koskettaa poikkeuksellisen rankasti useita ammatteja ja tehtäviä. Vetoammekin nyt julkisalojen työnantajiin, jotta työpaikoilla nostetaan koronalisä ja henkilöstön jaksaminen paikallisen sopimisen ytimeen.

Työn organisointi, työaika- ja vapaajärjestelyt, työvuorot ja lepoajat ovat julkisella sektorilla asioita, joista työpaikoilla voi sopia paikallisesti toisin kuin virka- ja työehtosopimuksissa. Yhdessä sopimalla löytyy uusia malleja, joilla tuetaan jaksamista ja varmistetaan resurssit.

Tulos- ja kertapalkkiot sekä muut vastaavat palkitsemisen muodot ovat aitoja sitouttamisen välineitä, joita kannattaa viljellä paikallisesti. Erityisesti nyt, kun työn vaativuudessa on jo huima koronalisä.

Kriisi tarjoaa mahdollisuuden tehdä asiat aiempaa paremmin

Erittäin tärkeää on korvata myös lisääntynyt työn vaativuus ja työkuorma. Esitämme, että palkitsemisen mallit sovitaan työpaikoilla kautta koko julkisen sektorin.

Julkisalojen työnantajien on kuntien, valtion, yliopiston ja kirkon sektoreilla mahdollista osoittaa hyvä suunta paikalliselle sopimiselle. Kriisi tarjoaa aina myös mahdollisuuden tehdä asiat aiempaa paremmin ja toisin.

Koronaan sairastuneiden ja varmennettujen tapausten määrän kasvettua syksyn edetessä nousi keskusteluun jälleen myös valmiuslaki. JUKO on toistuvasti muistattanut poliittisia päättäjiä siitä, että terveydenhuollon henkilöstön rinnalla valmiuslaki koskee isoa joukkoa eri ammattikuntia.

Olemme myös kertoneet, että edustamiemme ammattiryhmien työmoraali kantaa kriisissä varmasti pitkälle myös ilman pakkoa. Valmiuslain ottaminen käyttöön onkin mielestämme äärimmäinen keino, jota on harkittava huolella.

Haluamme kiittää teistä jokaista kuluneesta, poikkeuksellisen vaativasta vuodesta ja koronan tuomiin muutoksiin liittyneistä ponnisteluista työpaikoilla. Erityisesti toivotamme jaksamista myös joulun aikaan työtään tekeville.

Hyvää ja rauhallista joulua koko JUKO-tiimin puolesta!

Olli Luukkainen ja Maria Löfgren