Kunnat motivoituneita työsuojeluun

16.5.2019 15:12

Aluehallintovirastojen työsuojeluviranomaiset ovat tehneet vuonna 2014 kunta-alalle yli 2000 työsuojelutarkastusta. Noin puolet tarkastuksista kohdentuivat sosiaali- ja terveysalalle ja neljäsosa opetusalalle.

Tarkastusten perusteella kunnat saivat noin 6000 velvoitetta hoidettavakseen. Tärkeää nyt on, että kunta-alan työpaikoilla seurataan, että saadut velvoitteet henkilöstön työolojen korjaamiseksi myös toteutuvat. Lue lisää liitteestä.