Kunta-ala avasi julkisen sektorin sopimusneuvottelut

11.1.2022 15:31

Kuntapöytä avasi julkisen sektorin virka- ja työehtoneuvottelut tiistaina. Jukolaisten keskeisiä sopimustavoitteita ovat palkkaohjelma sekä työaikasuojelun parantaminen. Huomio halutaan myös perhevapaiden tasaisempaan jakautumiseen.

Kunta-alan virka- ja työehtoneuvottelut alkoivat Teamsissa tiistaina 11. tammikuuta kello 13.

Kuntapöytä avaa julkisen sektorin palkkaneuvottelut kokonaan uudessa tilanteessa. Teknologiateollisuuden sopimusaloilla palkankorotukset ovat eriytyneet henkilöstöryhmien välillä. Näin ollen työnantajapuoli tai edes valtakunnansovittelija ei voi vedota siihen, että palkkaneuvotteluissa olisi ”katto”, jota muut toimialat eivät voi ylittää.

Aiemmin työnantajat ja sovittelija ovat vedonneet vientiteollisuuden yhtenäisiin palkkalinjoihin eli palkankorotusten kustannusvaikutuksiin. Nyt yhtenäisyys on revennyt jo yhden toimialan sisällä.

Keskeinen tavoite: palkkaohjelma

Nyt alkaneissa neuvotteluissa jukolaisten keskeisiä tavoitteita ovat palkkaohjelma sekä työaikasuojelun parantaminen.

Palkkaohjelma tarkoittaa muusta palkankorotuksista erillistä, nimenomaan peruspalkkatason korotukseen korvamerkittyä rahapottia. Nyt useissa ja erityisesti naisvaltaisissa tehtävissä peruspalkkataso on aivan liian alhainen tehtävien vaativuuteen nähden.

Keskeinen tavoite: työaikasuojelu

Työaikasuojelun parantaminen pitää sisällään useita työntekijän työpäivään liittyviä käytäntöjä, muiden muassa:

- kaiken työhön sidonnaisen ajan, kuten työhön liittyvän matkustamisen, korvaaminen

- etätyön tukeminen sopimusmääräyksiä kehittämällä

- lepotaukokäytäntöjen yhdenmukaistaminen

Keskeinen tavoite: perhevapaat

JUKO pitää tärkeänä palkallisten perhevapaiden tasaisempaa jakautumista 1. elokuuta 2022 voimaan tulevaa perhevapaalainsäädäntöä vastaavasti. Tavoitteena on myös palkallinen omaishoitovapaa. Lisäksi haluamme edistää sukupuolineutraalin terminologian käyttöä.

Kunta-ala jatkaa 24. tammikuuta

Kunta-alan neuvottelijaosapuolet kokoontuvat yhteisesti seuraavan kerran 24. tammikuuta kello 13.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kerromme kunta-alan sopimusneuvotteluista kotisivullamme sekä Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta. Erityisesti opiskelijoille ja nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa: @juko_ry.

Kunta-faktat

Sopimukset | Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Palkankorotusten ja työehtomuutosten kustannusraami neuvotellaan yhteisessä pääneuvotteluryhmässä, muut työehdot sopimusalojen omissa neuvotteluryhmissä. JUKO tiedottaa pääneuvotteluryhmän neuvottelujen lisäksi KVTES- ja SOTE-sopimusneuvotteluista.

Neuvottelijat | puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), toiminnanjohtaja Maria Löfgren (JUKO), neuvottelujohtaja Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja edunvalvontajohtaja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat), neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (SOTE-sopimus / JUKO)

Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kuntasektorin sopimukset koskevat yhteensä noin 425 000:ta palkansaajaa.

Virka- ja työehtoneuvottelujen aloitusaikataulu

  • Kunta 11.1. klo 13
  • Avainta 12.1. klo 9
  • Valtio 12.1. klo 13
  • SOTE-sopimus 17.1. klo 11
  • Kirkko 19.1. klo 9
  • Yliopisto 11.2. klo 8
  • Kansallisgalleria ja Työterveyslaitos: aloitusaika vielä sopimatta. Työehtosopimukset päättyvät 31. maaliskuuta.