Kunta-ala julkisti keskeiset neuvottelutavoitteet

24.1.2022 16:15

Kunta-alan osapuolet kertoivat keskeiset sopimustavoitteensa neuvotteluissa maanantaina 24. tammikuuta. Palkansaajien tavoitteena ovat palkankorotukset, jotka parantavat kunta-alan kaikkien palkansaajien ostovoimaa. JUKO haluaa myös luottamusmiesten asemaan parannusta.

Kunta-alan virka- ja työehtoneuvottelut jatkuivat maanantaina 24. tammikuuta. Neuvottelijaosapuolet vaihtoivat yleisesti KVTES-sopimustavoitteensa nyt järjestyksessä toisessa tapaamisessaan.

Palkankorotukset ja palkkaohjelma

Palkansaajien tavoitteiden mukaan palkankorotusten on parannettava kaikkien kunta-alan palkansaajien ostovoimaa. Yhteistä on myös yleiskorotuspainotteisuus, mutta tasasuuruisten ja prosentuaalisten korotusten välillä on hieman hajontaa palkansaajaryhmien kesken. Paikalliseen erään palkansaajat suhtautuvat kielteisesti.

Kunta-alan neuvottelupöydässä ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn lisäksi Sote (Super, Tehy, SPAL), Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kuntatyönantajat KT.

Kaikki palkansaajat tavoittelevat palkkaohjelmaa kompensaatioksi palkkojen jälkeenjääneisyydestä, joka johtuu muun muassa palkkaliukumien puuttumisesta ja tehtävän vaativuuteen nähden matalasta palkkatasosta. Palkkaohjelman perusteena on työn veto- ja pitovoima sekä palkkauksellinen tasa-arvo.

Sopimuskauden pituuteen JUKO ei ottanut vielä tässä neuvottelutapaamisessa kantaa.

Yhteisiä tekstitavoitteita

Tekstikysymyksissä kaikille osapuolille on yhteistä näkemys siitä, että KVTES:n palkkaustyöryhmän työ ei valmistu sopimuskaudella. Näin ollen sille tarvitaan jatkokausi.

Muut työryhmät eli perhevapaamääräyksiä, matkustamista ja sairauslomamääräyksiä käsittelevät työryhmät on tarkoitus saada maaliin sopimuskauden loppuun mennessä.

Kaikilla pääsopijajärjestöillä on osin yhteisiä työaikoihin, vuosilomiin ja luottamusmiesten asemaan liittyviä tekstitavoitteita.

Työelämän kehittämisen osalta iso kysymys on, eriytyykö kuntien ja hyvinvointialueiden kehittämistoimet toisistaan vai ovatko ne osa yhteistä ohjelmatyötä.

Luottamusmiesten asemaan parannusta

JUKOn tekstillisiin tavoitteisiin kuuluu luottamusmiesten aseman parantaminen, eli muun muassa ajankäyttöä lisäävät sekä palkkakehitystä ja luottamusmieskorvauksia kohentavat määräykset. Lisäksi mukana ovat luottamusmiehen tiedonsaannin parantaminen ja toimintamahdollisuuksien lisääminen organisaation muutostilanteissa ja paikallisissa neuvotteluissa.

Nykyään yhä yleistyneemmän käytännön mukaisesti JUKO kannattaa sukupuolineutraaleja nimikkeitä, eli sopimuksen tekstikohtiin esitetään ilmaisua ”henkilöstön edustajat” ja luottamusmies-sanan tilalla käytettäväksi esimerkiksi luottamusedustajaa.

Työaikasuojelu ja perhevapaat

JUKO ajaa neuvotteluissa työaikasuojelun parantamista sekä perhevapaiden tasaisempaa jakautumista ja palkallista omaishoitovapaata.

Työaikasuojelu pitää sisällään muun muassa etätyön tukemisen sopimusmääräyksiä kehittämällä, lepotaukokäytäntöjen yhdenmukaistamisen sekä kaiken työhön sidonnaisen ajan eli myös työhön liittyvän matkustamisen korvaamisen.

Seuraavan kerran 7. helmikuuta

Kunta-alan neuvottelijaosapuolet kokoontuvat yhteisesti seuraavan kerran 7. helmikuuta.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kerromme kunta-alan sopimusneuvotteluista kotisivullamme sekä Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta. Erityisesti opiskelijoille ja nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa: @juko_ry.

JUKO | Kunta-ala avasi julkisen sektorin sopimusneuvottelut | 11.1.2022

Kunta-faktat

Sopimukset | Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Palkankorotusten ja työehtomuutosten kustannusraami neuvotellaan yhteisessä pääneuvotteluryhmässä, muut työehdot sopimusalojen omissa neuvotteluryhmissä. JUKO tiedottaa pääneuvotteluryhmän neuvottelujen lisäksi KVTES- ja SOTE-sopimusneuvotteluista.

Neuvottelijat | puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), toiminnanjohtaja Maria Löfgren (JUKO), neuvottelujohtaja Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja edunvalvontajohtaja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat), neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (SOTE-sopimus / JUKO)

Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kuntasektorin sopimukset koskevat yhteensä noin 425 000:ta palkansaajaa.