Kunta-ala käynnisti kikyn soveltamisneuvottelut

16.5.2019 15:10

Pääneuvotteluryhmä kävi läpi alustavaa tavoiteasettelua.

4.4.2016

JUKOn kuntasektorin neuvottelutiedote 1/2016

Kunta-ala käynnisti kikyn soveltamisneuvottelut

Kunnan pääneuvotteluryhmä aloitti aamulla kilpailukykysopimuksen soveltamisneuvottelut. Kokouksessa käytiin läpi alustavaa tavoiteasettelua. Työryhmistä sovittiin, että KVTES-työryhmä käsittelee työaikakysymyksiä sekä paikallista sopimista ja aloittaa työnsä mahdollisimman pian. Tilastoryhmä sekä sopimusalakohtaiset neuvotteluryhmät aloittavat työnsä myös viipymättä.

-Yhteisenä tavoitteena on saada myös kunta-alalle 31.5. klo16 mennessä kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos. Jos tässä ei onnistuta, neuvottelut aloitetaan kaikilta osiltaan alusta. Neuvottelut alkoivat hyvässä hengessä, kertoo JUKOn neuvottelujohtaja Risto Kangas.

Kuntasektorin sopimusneuvotteluissa palkansaajia edustavat pääsopijajärjestöt ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry ja Kunta-alan unioni ry. Työnantajaa edustaa KT Kuntatyönantajat.

Seuraavan kerran pääneuvotteluryhmä tapaa perjantaina 15.4.

JUKO tiedottaa neuvottelujen etenemisestä verkkosivuillaan sekä Twitterissä ja Facebookissa. Aikaisemmasta käytännöstä poiketen vain neuvottelujen pääkohdista tiedotetaan sähköpostitse.

Lisätietoja: puheenjohtaja Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 ja neuvottelujohtaja Risto Kangas, puh. 040 520 8720, JUKO ry.

................

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry on pääsopijajärjestö, joka edustaa kunta-alalla 115 000 palkansaajaa. JUKO on sopijaosapuolena neljällä kuntasektorin sopimusalalla. Nämä ovat opetusalan virka- ja työehtosopimus, kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), lääkärien virkaehtosopimus ja teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus.