Blogi: Kunta-ala paikallisneuvottelee nyt

16.4.2021 10:17

Paikallisneuvotteluprosessi testaa myös järjestelmää. "Jos tuloksia ei synny, sopimuspöydässä tulee olemaan jukolaisilta selkeitä vaatimuksia nykyisten rakenteiden muuttamiseksi", kirjoittaa JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ).

JUKO teki kuntasektorin kaikilla sopimusaloilla työnantajille 23. maaliskuuta paikallisneuvottelupyynnön koronasta johtuvista poikkeusoloista aiheutuneen lisätyön ja lisävastuiden korvaamiseksi.

Esityksen juuret ovat Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) hallituksessa, joka päätti tehdä neuvottelupyynnön opettajien virka- ja työehtosopimuksen osalta ja kysyi mukaan muita JUKOn sopimussektoreita.

On luonnollista, että aloite tuli OAJ:stä, koska lukuisien selvitysten mukaan 70 prosenttia opetushenkilöstöstä on erittäin uupunut tai uupunut.

Nopeasti tapahtuneet siirtymät etäopetukseen ja takaisin lähiopetukseen ovat sekä lisänneet työmäärää että pakottaneet laittamaan työmallit ja -sisällötkin uusiksi. Lisäksi huoli omasta sairastumisesta on jatkuvasti läsnä.

Tärkeää paikallisneuvotteluprosessissa on myös testata järjestelmää. Kaikki työnantajatahot ovat vuosia huutaneet paikallisen sopimisen perään. Vaikka huutokuoron johto on ollut yksityisellä sektorilla, myös KT Kuntatyönantaja, Avainta ja Sivista pitävät paikallista sopimista auringon nousuna ja paikallisia sopimuseriä palkkausongelmien ratkaisuna.

”Katsotaan nyt, mikä halu, kyky, osaaminen ja tuloksellisuus paikallisella sopimisella on tilanteessa, jossa siihen ovat kiistämättömät perusteet.”

Ilokseni voin toki todeta, että jotkut työnantajat ovat jo ennen neuvotteluavaustamme omaehtoisesti käyneet henkilöstön kanssa neuvotteluja korona-lisästä, jotkut siitä päättäneetkin.

Tällä paikallisen sopimisen prosessilla tulee olemaan suuri vaikutus seuraavaan sopimuskierrokseen. Sen eri vaiheet ja tuloksellisuus analysoidaan JUKOssa ja sen kunta-alan liitoissa systemaattisesti ja tarkkaan. Jos tuloksia ei synny, sopimuspöydässä tulee olemaan jukolaisilta selkeitä vaatimuksia nykyisten sopimusrakenteiden muuttamiseksi. Niistä voi nousta myös kynnyskysymyksiä sopimukseen pääsemiseksi.

Olli Luukkainen

Kirjoittaja on Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja ja JUKOn hallituksen puheenjohtaja.

Sotehenkilöstö, opettajat, kuntien asiantuntijat ja esihenkilöt ovat uupumassa koronakuormaan – JUKO jätti neuvottelupyynnön samanaikaisesti liki 400 kuntatyöpaikalla | 23.3.2021