Kunta-alan ay-johtajat: Irtisanomissuojan ketjuttaminen ratkeaa hoitamalla kuntarakenne kerralla kuntoon

16.5.2019 15:12

Pääministeri Jyrki Katainen on väläyttänyt sanomalehti Kalevassa mahdollisuutta rajata kuntaliitoksiin liittyvää työntekijän viiden vuoden irtisanomissuojaa yhteen kuntaliitokseen. Nyt irtisanomissuoja alkaa uudelleen alusta, jos kunta on osallinen uudessa kuntaliitoksessa.

Kuntien henkilöstöä edustavien järjestöjen puheenjohtajat vastustavat tällaista irtisanomissuojan rajaamista. Puheenjohtajat toteavat, että irtisanomissuojan ketjuttamisen ongelma ratkeaa sillä, että kuntarakenne hoidetaan kerralla kuntoon. Asia on kiinni poliitikoista. 

Peräkkäisistä kuntaliitoksista syntyy ongelmia joka tapauksessa irtisanomissuojasta riippumatta, kun palveluja joudutaan järjestämään aina uudelleen.

- Siitä kärsivät sekä kuntalaiset että työntekijät. Tätä ongelmaa ei ratkaista heikentämällä nykyistä irtisanomissuojaa, puheenjohtajat painottavat. 

Puheenjohtajat muistuttavat, että nykyinen irtisanomissuoja perustuu hallitusohjelmaan, joten hallituspuolueet ovat sitoutuneet siihen. 

Kuntarakenneuudistuksella pitää saada aikaan vahvat peruskunnat, jotka pystyvät itse huolehtimaan henkilökunnan osaamisen kehittämisestä ja palvelutuotannosta.

- Uudistuksen viivästyminen näivettää julkiset palvelut, koska kunnat eivät muutoksen pelossa kehitä omia palveluitaan, puheenjohtajat varoittavat.

 Lisätietoja:

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry

puheenjohtaja Olli Luukkainen, p. 0500 652 872

Kunta-alan unioni

puheenjohtaja Jarkko Eloranta, (JHL), p. 0400 912 399

puheenjohtaja Maija Pihlajamäki (Jyty), p. 0400 537 756

 Tekniikka ja Terveys KTN

puheenjohtaja Keijo Houhala, p. 0400 551 175

 Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ

puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 527 5085