Kunta-alan neuvottelut siirtyivät valtakunnansovittelijan luo

7.3.2022 16:15

Kunta-alan sopimusneuvottelut ovat siirtyneet valtakunnansovittelijan luo työriitojen sovittelua varten. Tapaaminen toteutui vain tunti sen jälkeen, kun JUKO ja JAU olivat jättäneet Rovaniemen ja Jyväskylän kunta-alaa koskevan lakkovaroituksen.

JUKO ja JAU saivat kutsun valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan toimistoon Helsingissä maanantaina 7. maaliskuuta kello 13. Tapaaminen toteutui vain tunti sen jälkeen, kun JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) olivat jättäneet Rovaniemen ja Jyväskylän kunta-alaa koskevan lakkovaroituksen.

JUKOn ja JAUn yhdessä valmistelema ylityö- ja vuoronvaihtokielto on jo tullut voimaan 7.3. yöllä kello 00.01. Kielto on voimassa seitsemän vuorokautta.

Yleiskorotus ja palkkaohjelma

Tapaamisessa valtakunnansovittelijan luona JUKOa edusti pääneuvotteluryhmä eli hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen, toiminnanjohtaja Maria Löfgren, Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm sekä KTK Tekniikan Asiantuntijoiden edunvalvontajohtaja Jari Järvi.

Palkkatavoitteiden osalta JUKO korostaa, että vuonna 2022 yleiskorotuksen on oltava vähintään 2 prosenttia, kuten valtiolla ja kirkolla. Lisäksi palkkaohjelma on saatava käyntiin kaikilla kunnan sopimusaloilla.

JUKOn mukaan nyt neuvottelukierroksella on kyse koko kunta- ja hyvinvointialueiden neuvottelujärjestelmän ja sopimustoiminnan tulevaisuudesta. Edunvalvontajärjestönä JUKO haluaa turvata, että kaikille yhteisistä työehdoista neuvotellaan yhdessä ja samalla kertaa jatkossakin. Sen lisäksi jokaisella sopimusalalla on edelleen mahdollisuus ratkaista itse alansa erityiskysymykset, kuten työaikatavoitteet.

Sovittelu jatkuu sovittelijan kutsusta.

#neuvotellen2022 Twitterissä ja Facebookissa

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO edustaa virka- ja työehtosopimuksillaan 200 000:ta akavalaista. JUKO sopii työsuhteiden ehdoista kunnissa, valtiolla, yliopistoissa, kirkossa ja Avainta-aloilla sekä Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Kerromme kuntasektorin sopimusneuvotteluista kotisivullamme. Seuraa meitä myös Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #kunta. Erityisesti nuorille suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

JUKO, JHL ja Jyty jättivät Jyväskylää ja Rovaniemeä koskevan lakkovaroituksen vauhdittamaan KT:n keskeyttämiä kunta-alan sopimusneuvotteluja | 7.3.2022

JUKO, JHL ja Jyty julistavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kunta-alalle – Tavoitteena vauhdittaa keskeytettyjä kunta-alan neuvotteluja | 2.3.2022

JUKO | Kunta-alan neuvottelut tauolla – JUKOn tavoite palkkaohjelmasta pysyy | 1.3.2022

Kunta-faktat

Sopimukset | Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Palkankorotusten ja työehtomuutosten kustannusraami neuvotellaan yhteisessä pääneuvotteluryhmässä, muut työehdot sopimusalojen omissa neuvotteluryhmissä. JUKO tiedottaa pääneuvotteluryhmän neuvottelujen lisäksi KVTES- ja SOTE-sopimusneuvotteluista.

Neuvottelijat | puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), toiminnanjohtaja Maria Löfgren (JUKO), neuvottelujohtaja Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja edunvalvontajohtaja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat), neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (SOTE-sopimus / JUKO)

Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kuntasektorin sopimukset koskevat noin 425 000:ta palkansaajaa.

Miksi virka- ja työehtosopimusneuvottelut?

Palkansaajien järjestöt ja työnantajajärjestö neuvottelevat virka- ja työehtosopimuksiin useita työelämän määräyksiä, joita ei ole laissa. Neuvotteluissa sovitaan muun muassa palkankorotuksista sekä työaika- ja lomamääräyksistä.

Sopimukset määrittelevät vähimmäistason, jota paremmista ehdoista voi sopia paikallisella, tarkentavalla sopimuksella.

Virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy laadullisia ja rahassa määriteltyjä etuuksia. Neuvottelut etenevät tavallisesti niin, että ensin käsitellään laadulliset tavoitteet ja niiden mahdolliset kustannusvaikutukset, vasta lopuksi osana kokonaisuutta sovitaan palkoista.