Kunta-alan pääsopijajärjestöt eivät hyväksy palkanleikkauksia tai palkankorotuksista luopumista

16.5.2019 15:12

Useat kunnat/kaupungit /kuntayhtymät ovat esittäneet taloutensa tasapainottamiseksi leikkauksia henkilöstömenoihin.

On esitetty, että paikallisesti sopien toteutetaan leikkauksia, jotta vältyttäisiin henkilöstön lomauttamiselta ja mahdollisilta irtisanomisilta. Henkilöstöä on vaadittu luopumaan jo sovituista palkantarkistuksista tai on esitetty niiden siirtämistä vastikkeetta myöhemmäksi.  Henkilöstöä on vaadittu luopumaan lomarahastaan tai on esitetty sen maksamisen myöhentämistä ja lomarahan tai sen osan vaihtamista vastaavaksi vapaaksi.

Esitetyillä keinoilla voidaan saada korkeintaan tilapäistä helpotusta kunnan taloudelliseen ahdinkoon. Pysyvää parannusta mainitut toimenpiteet eivät tuo. 

Kunta-alan työntekijät ovat jo osaltaan osallistuneet kuntien talouksien tasapainottamiseen mm. kiristyneen henkilöstömitoituksen ja sijaiskieltojen myötä.
Pääsopijajärjestöt eivät hyväksy, että paikallisesti sovittaisiin keskustasolla sovitusta poiketen palkkojen leikkauksista, palkantarkistusten myöhentämisestä, tai niiden maksamatta jättämisestä. Pääsopijajärjestöt eivät myöskään hyväksy lomarahojen leikkausta tai niiden siirtoa myöhemmäksi.JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

KUNTA-ALAN UNIONI RY

TEKNIIKKA JA TERVEYS KTN RY

TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TNJ RY